Diagnoser

Hvad er skizofreni? Hvornår har man symptomer på angst? Hvem udvikler en spiseforstyrrelse? Få svar på dine spørgsmål under de enkelte psykiatriske diagnoser. Der findes en lang række diagnoser, men vi har valgt kun at beskrive de mest almindelige.

For alle psykiske sygdomme gælder det, at tidlig hjælp og behandling giver bedre forløb. Hvis du genkender nogle symptomer hos dig selv eller dine nærmeste, er det derfor vigtigt at opsøge lægen eller få anden hjælp så hurtigt som muligt.

Hvis tegnene er vedvarende, eller der er mange af dem, er det meget vigtigt at få hjælp. Har du spørgsmål, kan du ringe til vores Rådgivning på 3925 2525 - al rådgivning er fagligt funderet og fuldstændig anonym. Rådgivningen tilbyder også chat og brevkasse - læs mere her. Vær opmærksom på, at vores rådgivning aldrig kan stå i stedet for rådgivning hos egen læge/psykiater.

Ansvarlig for siderne: Ditte Charles, chefpsykolog.

De psykiatriske diagnoser

Diagnosen har altid spillet en væsentlig rolle, når mennesker bliver syge. "Hvad fejler jeg?" spørger man straks, når man får symptomer, smerter eller ubehag, fysisk eller psykisk.

Diagnosen er udgangspunktet for behandlingen og et skøn over, hvordan forløbet vil blive. Hvis en psykiater skal behandle et menneske med angst, må han eller hun vide, hvilken form for angst, det drejer sig om.

Bogen bygger på det internationale diagnosesystem, WHO's ICD-10, som giver mulighed for at stille en diagnose ud fra veldefinerede kendetegn: symptomer, adfærd, tilstandens varighed mv.

Bogen er skrevet i et let sprog til fagfolk, mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

 

Køb bogen her og støt arbejdet for et godt liv til flere.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883