Er du ansat i psykiatrien eller kommunen?

Din måde at møde mennesker med skizofreni på under indlæggelsen eller hjemme har stor betydning. Du kan holde fast i håb og muligheder og dermed støtte den personlige recovery-proces.

Vidste du at...

1 ud af 5 med skizofreni kommer sig og lever symptomfrit, og at langt de fleste får det bedre med støtte og behandling?

Mennesker med skizofreni efterlyser selv, at læger, sygeplejersker osv. understøtter troen på, at de kan komme sig. Og at der er fokus på ressourcer og muligheder i stedet for diagnosen. Det viser en stor skizofreniundersøgelse fra Psykiatrifonden om støtte og barrierer.

Du kan understøtte håbet ved fx at introducere rollemodeller, som er kommet sig. Det kan være at henvise til videoer, blogs eller foredrag.

Den profesionelle hjælp

Som fagperson gør du dig sikkert allerede stor umage med at lytte og inddrage - og det har stor betydning. Som en tidligere patient formulerer det:

"Det var været så vigtigt, at de har lyttet og taget mine erfaringer og ord seriøst, selvom det måske ikke er det, som de plejer at gøre. Men på den måde blev vi fælles om min behandling, i stedet for at det er "deres" projekt, og de kun var eksperterne. Jeg må være eksperten i mit eget liv, men jeg har bare brug for støtte til at være det."

Skizofreni og andre psykoser

Skizofreni er en af de sværeste psykiske sygdomme, der findes. Bogen dykker ned i de mange facetter af skizofreni og kigger på mulighederne i behandlingen.

Psykose hos unge

Behandlingen af unge med psykose har i de seneste år oplevet en meget positiv udvikling. Det skyldes at man har oprettet en specialindsats, som tidligere end før og mere intensivt tilbyder behandling til unge med tegn på psykoser. Bogen giver indblik i sygdommen, dens behandlingsmuligheder og patienternes fremtid.

Køb bøgerne her - al overskud går til arbejdet for et godt liv til flere

Livet med skizofreni

Undersøgelsen "Livet med skizofreni" hvor 400 mennesker med skizofreni besvarede spørgsmål viser, at medicin er en hjælp for mange, men at mange også synes, der er for ensidig fokus på medicin i behandlingen, og at medicinen har for mange bivirkninger. Undersøgelsen fortæller også, hvordan de enkelte faggrupper opleves, og hvad der understøtter og modarbejder recovery-processen hos den enkelte.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883