Fagpersoner

Programmet Mind My Mind kan hjælpe børn, der oplever psykisk mistrivsel. Det viser et nyt, stort, dansk forskningsprojekt, som Psykiatrifonden har gennemført i samarbejde med TrygFonden og udvalgte kommuner og regioner. Og der er et akut behov: I hver skoleklasse sidder der et til to børn, der viser tegn på angst, depression eller adfærdsproblemer, og mindst 15% af alle børn og unge i Danmark får en psykiatrisk diagnose, inden de bliver 18 år. I dag er den indsats, børnene møder, ofte præget af tilfældigheder, midlertidige projekter og meget forskellige fra kommune til kommune. Derfor ønsker Psykiatrifonden at udbrede det nye program til alle landets kommuner – og dermed til alle de børn og familier, der har brug for et effektivt tilbud.

FORSKNINGSARTIKLEN OM MIND MY MIND ER PUBLICERET I TIDSSKRIFTET JAMA PSYCHIATRY: HTTPS://JAMANETWORK.COM/JOURNALS/JAMAPSYCHIATRY/FULLARTICLE/2774513

KONTAKT FOR MERE INFORMATION

Projektmedarbejder Johan Ørsted Petersen, jp@psykiatrifonden.dk

Forskningsleder, overlæge, ph.d. klinisk lektor, Pia Jeppesen, pia.jeppesen@regionh.dk

 

FORSKER ELLER FAGPERSON? LÆS SCORINGSMANUAL FOR MIND MY MIND HER

 

INFORMATION CONCERNING MIND MY MIND IN ENGLISH - READ HERE

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883