2. Hvorfor compassion?

Nanja Holland Hansen er certificeret instruktør i Compassion Cultivation Training (CCT).

Compassion eller medfølelse

Når man oversætter compassion, er det bedste ord medfølelse.

Medfølelse mangler dog et motivations eller handlings komponent som er med i definitionen af compassion. Medfølelse er mere statisk og ikke handlende.

Definitionen på compassion er at man bliver opmærksom på og røres af ens egen eller en andens lidelse og mærker et ønske eller en motivation til at lindre denne lidelse. Dette gør compassion handlings orienteret imodsætning til ”at føle med” - derfor dækker ordet medfølelse kun over den første del af definitionen på compassion

Med det sagt så er der helt sikkert mennesker for hvem ordet medfølelse indeholder et ønske eller motivation til at lindre den lidelse de ser - og hvis dette er tilfældet så skal de endelig bare bruge ordet medfølelse.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883