Sådan kan du bryde ensomheden

Ensomhed kan være svær at overvinde. Men et godt sted at starte kan være at genkende og vedkende sig følelsen, når den kommer. Se filmen, hvor psykolog Ditte Charles giver gode råd om, hvordan man bryder ensomheden.

Ensomhed er ikke en rar følelse. Og samtidig er den tabubelagt. Det betyder, at vi nogle gange kan være lidt for hurtige til at skubbe følelsen fra os. Vi når knapt at mærke, at det er ensomhedsfølelsen, der er på besøg. I stedet er vi ofte ladt tilbage med en følelse af ubehag.

Et muligt udgangspunkt for at overvinde sin ensomhed er derfor, at se om det går at anerkende følelsen, når den er der, for den er der alligevel. Anerkendelse handler ikke om at se ensomhedsfølelsen som 'rigtig' eller 'god'. Det handler mere om neutralt at registrere, at følelsen er der, og at den kalder på handling.

Når du skal tage de første skridt ud af ensomheden, er det godt, hvis du kan give dig selv plads. Det kræver mod at overvinde sig selv og at række hånden ud til andre, men husk på, at du er i gang med at finde veje ud af ensomheden, og at hver ny sten, du betræder, er del af en 'øve-bane', der måske på et tidspunkt viser sig at være en vej ud. 

Lev med dine følelser - med nye kapitler

 

Det kan være svært at forstå, hvor følelserne præcist kommer fra, hvad de betyder, og ikke mindst hvordan man skal håndtere dem. Det handler denne bog om.

 Det er med andre ord vigtigt at kunne håndtere sine stærke følelser, således at man kan bevare en god livsstabilitet, og med "Lev med dine følelser" får man lidt hjælp til det. Hvor kommer følelserne fra? Hvad stiller man op med dem? Bogen her behandler de store følelser som vrede, skyld, sorg og en masse andre.

"Lev med dine følelser" kan bruges af alle, der synes at følelserne tager styringen.

 

Køb bogen her

Et vigtigt skridt 

Et vigtigt skridt i forhold til at overvinde eller lindre ensomhed kan være at opsøge ligesindede. Nogen, der kunne tænkes at stå i samme situation som dig.

Det kan være andre, der som dig lever alene, ikke har familie, ikke har en partner eller en bedste ven. Andre, der som dig er arbejdsløse eller alene på studiet. Eller andre, der som dig er ramt af sygdom, ikke kan finde ordene, føler sig anderledes eller noget helt fjerde, som er medvirkende til, at de ikke helt føler, at deres relationer og netværk lever op til deres forestillinger, ønsker og forventninger.

Har du ikke mod på at opsøge ligesindede, kan du i første omgang gå på biblioteket og finde blade eller bøger, hvor nogen skildrer eller fortæller om deres eller andres liv og også nogen gange ensomhed. Måske kan du også finde personlige beretninger om ensomhed på nettet. Når man læser om andre, føler man sig ofte mødt, fordi det bliver synligt, at andre forstår og i vid udstrækning har det ligesom en selv.

En anden strategi kan være at opsøge sammenhænge, hvor du kan møde nye mennesker i et uforpligtende fællesskab. Fx ved at finde en hobby eller ved at lave frivilligt arbejde. Nogle gange er det lettere at skabe kontakt til andre, hvis kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis målet er at lære at danse, lave mad, tale et nyt sprog eller give en hånd med i en humanitær organisation, så flyttes fokus fra relationen til den konkrete opgave. Det gør det mindre sårbart at tage initiativ til en samtale, ligesom det er naturligt at tale om den fælles interesse eller opgave. 


Ensomhed kan være meget smertefuld. Men de fleste former for ensomhed bliver ikke ved. For følelser forandrer sig. Ligesom livsomstændigheder gør. Og vi kan være med til at præge dem. Nogle gange er det ganske små ting, der skal til for at ændre vores perspektiv, give håb eller opfylde et behov for kontakt. Andre gange skal der mere til.

Nogle gange har man muligheden for og modet til at handle. Andre gange er det langt fra så simpelt, og i stedet kan man føle sig fastlåst eller handlingslammet. I de tilfælde er det godt, hvis man kan være venlig og tålmodig over for sig selv, følelsen og andre.

Mulighederne og modet kan komme tilbage. Og et sted at starte kan så være at spørge sig selv, hvor man gerne vil gå hen og oftest kan forvente et venligt svar.

Det kan være i parken med hunden. Det kan være i kirken, i det frivillige arbejde eller på internettet. Og så kan det også være på et kursus, hos psykologen eller på Psykiatrifondens telefonrådgivning.

 • 1. VEDKEND DIG FØLELSEN OG VID, AT DER ER NOGET AT GØRE

  Ensomhed kan være en smertelig følelse, og det kan føles umuligt at komme ud af. Det første skridt kan være at anerkende følelsen og vide, at der er noget at gøre. Du er ikke alene, men ensomhed er til dels stadig tabubelagt. Det gør, at mange føler sig forkerte eller flove over at opleve ensomhed. Men ensomhed er en helt naturlig følelse, der fortæller om et savn, vi alle kan komme til at opleve. Man er ikke forkert, fordi man oplever ensomhed. Man er et almindeligt menneske, der oplever noget, som kan være svært at handle på.

 • 2. FORSTÅ DIN ENSOMHED OG TAG UDGANGSPUNKT I DIN SITUATION

  Hvis ensomheden har sat sig fast og er blevet langvarig, kan det være svært at finde årsagerne bag, ligesom det kan være svært at finde lindring. Her kan det for mange være hjælpsomt at opsøge lindring i kunsten, i litteraturen, på nettet, ved en telefonrådgivning, ved en præst eller ved lægen.

   

   

  Når man kender kilden til følelsen kan det være lettere at gøre noget for at ændre på den. Er ensomheden fx forbundet med tabet af nogen, kan det være en hjælp at finde nogen at dele sorgen med. For andre kan det være en hjælp at skrive eller tale til den, man har mistet. Er ensomheden forbundet med fysisk eller psykisk sygdom, kan det være hjælpsomt at møde nogen, der har eller har haft det ligesom en selv. Er man lige flyttet og kender ingen det nye sted, er det måske for meget at forlange af sig selv, at man har lært nye mennesker at kende inden for de første par måneder. At udvikle nye venskaber tager tid, nogle gange måneder og år. 

 • 3. OPSØG LIGESINDEDE

  Nogen gange kan man have oplevelsen af at stå meget alene i en situation eller med sine følelser, tanker, livsomstændigheder eller personlighed. Her kan det være hjælpsomt at opsøge nogen, som forstår, hvordan man har det, fordi de selv har oplevet eller prøvet noget lignende.

 • 4. VÆR RUMMELIG OVERFOR DIG SELV

  Hvis du er kommet ud af vane med at tale med andre, kan det godt være, at du i starten virker akavet eller klodset. Måske synes du, at det, du siger, er dumt eller pinligt. Måske det går at tænke, at du er ved at øve dig på noget nyt, og at al begyndelse er svær. Husk på at alle mennesker siger noget ”dumt” en gang imellem.

 • 5. FIND EN HOBBY, DER OPTAGER DIG, OG KOM FAST DET SAMME STED

  Nogle gange er det lettere at skabe kontakt til andre, hvis kontakten eller venskabet ikke er det primære mål. Hvis målet er at lære at danse, lave mad eller tale et nyt sprog, flyttes fokus fra relationen. Det gør det mindre sårbart at tage initiativ til en samtale, ligesom det er naturligt at tale om den fælles interesse. 

 • 6. GØR DE TING, DU DRØMMER OM, MEN SOM DU AFHOLDER DIG FRA, FORDI DU ER ALENE

  Tag på cykeltur, gå i teateret eller på vandretur i lokalområdet. I dag er der mange, der tager af sted på egen hånd. Det kræver ganske vist masser af mod, men prøv at spørge dig selv: Hvad er det værste, der kan ske? Og hvis det sker, hvad kan jeg så gøre?

 • 7. Gå ud i naturen og brug dine sanser

  Se, om du kan give slip på dine tanker for en tid. Måske du kan nøjes med fuldt og helt at være, præcis der, hvor du er. Relationen til naturen skaber også følelsen af forbundethed. Hvis du er skeptisk, så prøv at gå en lang tur ved havet eller i et naturområde.

   

  En tur i naturen kan give rum og ro
 • 8. LAV FRIVILLIGT ARBEJDE

  At give fra sit hjerte skaber følelsen af mening og forbundenhed med andre.

 • 9. FÅ ET KÆLEDYR, OG VIS DET OMSORG

  Ligesom du også vil pleje og omsorg overfor en ven. At nære omsorg for andre (væsener) er også at nære omsorg for sig selv. 

 • 10. LÆS SKØNLITTERATUR, DER SKILDRER ENSOMME SKÆBNER

  Når man læser om andre, føler man sig ofte mødt, fordi det bliver synligt, at andre forstår, hvordan man har det. Måske kan man også opleve at være forbundet med den eller de fiktive personer, som bogen skildrer. 

 • 11. GIV PLADS TIL FØLELSEN

  En gang imellem skal følelser have plads. De skal have lov at være der, præcis som de er. Følelser, der ikke må være der, har det med pludseligt at fylde mere. Prøv derfor en gang imellem blot at være med følelsen. Prøv, om du kan lade den være der uden at skulle ændre på den eller at skulle af med den. Læg alene mærke til, at den er der, og lad den så være, præcis som den er.

   

 • 12. OPSØG RÅD OG HJÆLP, HVIS DU ER TRIST OG FASTLÅST

  Hvis det er alt for svært at handle på følelsen på egen hånd, kan du opsøge hjælp via internettet, telefonrådgivninger, hos egen læge eller eventuelt hos en psykolog. Eventuelt i Psykiatrifondens rådgivning.

  Psykiatrifondens rådgivning

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883