Sådan er din tænkning bygget op

Den kognitive pyramide illustrerer, hvordan tænkningen er bygget op. I bunden af pyramiden er vågenhed, som man også kalder graden af mental aktivering. Vågenhed handler ikke kun om ikke at sove, men om at være vakt mod både indre og ydre stimuli. Dette niveau kan betragtes som hjernens batteri, der genererer strøm til videre tænkning.

Pyramide 500X400

En vis grad af vågenhed er en forudsætning for de mentale processer, der befinder sig højere oppe i pyramiden.

Herefter følger opmærksomhed, som er en meget central mental kapacitet. Opmærksomhed dækker over:

  • Evnen til at spænde over en given mængde information. Det er den evne, vi bruger, når vi skal huske et telefonnummer eller en besked.
  • Evnen til at udvælge, hvilke indtryk der er de væsentligste i en given situation, herunder evnen til at udelukke irrelevante stimuli. Evnen til at filtrere stimuli bruges fx, når man er til et større selskab, hvor der bliver snakket i forskellige grupper, og man er nødt til at udelukke de andre samtaler for at kunne samle opmærksomheden om den samtale, man selv er en del af.
  • Evnen til at dele opmærksomheden mellem flere stimuli eller opgaver på samme tid, fx når man laver mad og samtidig taler med sit barn.
  • Evnen til at skifte mellem forskellige ting, fx i trafikken, hvor man skiftevis retter opmærksomheden mod trafiklyset, andre trafikanter og vejen.
  • Evnen til at fastholde opmærksomheden over længere tid, hvilket er det, der kaldes koncentrationsevne. Det er den evne, vi trækker på, når vi fx læser en bog, ser film eller hører et foredrag.

Indlæring og hukommelse er en overbygning på opmærksomhedsfunktionen, idet forudsætningen for indlæring og hukommelse er, at man kan fastholde opmærksomheden på det, man oplever. En stimulus skal altså passere opmærksomheden, før den kan indlæres og lægges på det mentale hukommelseslager som en del af ens viden. Hukommelsen er ens lager af viden.

Vi trækker på hukommelsen, når vi genkalder os, hvad vi lavede i går, når vi taster dankortets pinkode, når vi husker proceduren for, hvordan der fyldes benzin på bilen.

Tænkningens styringsfunktioner er pyramidens øverste niveau. Det er tænkningens mest komplekse funktioner. Styringsfunktionerne gør os i stand til at producere ideer, overskue og løse sammensatte opgaver, arbejde målrettet og skifte perspektiv på en situation eller opgave. De sætter os endvidere i stand til at bremse og regulere følelsesmæssige udtryk, så vores adfærd bliver socialt acceptabel.

Når man kommer ud til en flad cykel om morgenen, er det nødvendigt at finde en anden måde at komme i skole eller på arbejde på, hvis man skal komme til tiden. Her er der brug for styringsfunktionerne til at finde på andre transportformer og vurdere, hvilket alternativ der er bedst, og lægge en ny plan ud fra det.

Kilde: Psykolog Louise Meldgaard Bruun

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883