Forældrebrev

Nogle forældre kan have modstand mod, at et emne som 'psykisk sygdom' bliver taget op i undervisningen. Vi har derfor lavet et 'forældrebrev', som du kan sende ud, inden du tager hul på 'Snak om det'.

Download brevet i pdf

Kære forælderundefined

Dit barns lærer vil i den kommende tid bruge Psykiatrifondens undervisningsmateriale, som sætter fokus på, hvordan det er at være barn i en familie, hvor psykisk sygdom fylder.

Psykisk sygdom rammer mange familier. Alligevel er det ofte tabubelagt at tale om det. Vi ved, at det er vigtigt at tale med børn – også om de svære ting. Derfor har Psykiatrifonden udviklet dette undervisningsmateriale, som bliver brugt i undervisningen på skoler i hele Danmark.

Materialet tager temaer op, som er relevante at arbejde med for alle børn, fx at lære at tale om følelser og tanker eller at kunne mærke grænser. Materialet er således en del af trivselsarbejdet og dækker desuden nogle af de Fælles Mål, der er opstillet under det obligatoriske emne ’Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab’. Undervisningen har således IKKE til formål at sætte fokus på, hvilke børn i klassen, der har psykisk sygdom inde på livet.

Undervisningen tager udgangspunkt i nogle små tegnefilm, som illustrerer, hvordan det er at være barn i en familie, hvor psykisk sygdom fylder. Til hver tegnefilm er der udviklet et undervisningsmateriale. Du kan se tegnefilmene og undervisningsmaterialet på Psykiatrifondens hjemmeside.

 

Med venlig hilsen

Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883