Ny rapport: Det mangler familier med psykisk sygdom

En ny rapport giver indblik i, hvad familier med psykisk sygdom hos forældre eller børn selv mener ville kunne hjælpe dem. Rapporten viser bl.a., hvor stor en rolle, pædagoger og lærere kan spille - hvis de tør.

Psykiatrifondens Nationale KOmpetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom er i gang med at udarbejde en kvalitativ rapport om familiedynamikker, belastningsreaktioner, adfærd samt hjælp & støtte til børn og unge, der vokser op i familier, hvor enten en forælder eller en søskende har en psykisk sygdom.

Rapporten er baseret på 25 interviews med både unge og forældre, der lever i familier med psykisk sygdom. Rapporten illustrerer bl.a., hvordan de unge påtager sig et stort ansvar i hjemmet, isolerer sig med sine følelser og har behov for at blive mødt i netop deres situation som pårørende.

Børn og unge undgår skolen

Interviewene giver indblik i, at langt de fleste unge informanter på et tidspunkt i deres skoleliv har haft perioder med skolefravær. Det kan skyldes, at de har døjet med angst eller depression, det kan også skyldes sociale og/eller faglige udfordringer. Andre har bevidst undgået skolen, fordi de ikke ønskede at blive konfronteret med, hvordan de havde det.

Unge: Gid lærer eller pædagog havde spurgt en gang mere

Retrospektivt fremhæver de unge, at de ville ønske, at en lærer eller en pædagog havde rakt hånden ud og ikke accepteret den unges afvisning, men spurgt igen på et senere tidspunkt og udvist empati og tålmodighed over for barnet.

Rapporten vil fremhæve informanternes gode råd til, hvordan man som fagperson i skoleregi kan imødekomme børn og unge, der lever med en søskende eller forælder med psykisk sygdom.

Rapporten bliver tilgængelig på den hjemmeside, som kompetencecenteret er i gang med at udvikle, og som går i luften til sommer.

Vil du vide mere, så kontakt daglig leder af kompetencecenteret Malou Laursen på malou@psykiatrifonden.dk

 

 

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883