Mange års erfaring samlet i Kompetencecentret

Psykiatrifonden, Region Hovedstaden og Region Nord samarbejder om Kompetencecentret. Med andre ord er der samlet mange års erfaring i den nye, nationale indsats.

Det er mange års samlet erfaring, der står bag, når Kompetencecentret (KOMBU) sætter fokus på børn/unge som pårørende. For ud over Psykiatrifonden er Region Nordjylland og Region Hovedstadens Psykiatri med i projektet. Begge regioner har årelang erfaring med netop børn og unge som pårørende til mennesker med psykisk sygdom. 

"Vores rolle i KOMBU er jo mange års erfaring med familiesamtaler. Særligt børnene skal være trygge i det, og børn kan godt komme her ad flere omgange. De kan komme her, når de er 6-7 år gamle og igen, når de er 12 eller 17 år. De oplever eller ser jo forskellige ting, alt efter alder," siger Jan Sandberg, daglig leder i Center for Pårørende og ansat i Region Nordjylland siden 2004.

Han glæder sig til at give den erfaring videre til andre, hvad enten det er andre regioner, kommuner eller organisationer.

Væk med tabu

Også Region Hovedstaden har mange års erfaring, der nu kommer resten af landet til gode. 

"Vi skal have skabt mere fokus på børn som pårørende, men disse børn er som udgangspunkt raske. De skal ikke stigmatiseres eller sygeliggøres. Så vi kører det, vi kalder ”et børnekursus”, hvor der ikke er behandling, men viden om psykisk sygdom. Her er det vigtigt, at vi også taler om, hvem børnene kan tale med. Det er jo ikke nødvendigvis en psykolog, men kan være fx deres venner," siger socialrådgiver Katrine Frydendal, der arbejder med børn som pårørende.

- Vi skal have sat børnene fri

For begge regioner er det vigtigt at få brudt tabuet omkring psykisk sygdom, og det arbejdes der hele tiden med. Både i forhold til den forælder, der lever med psykisk sygdom, men også i forhold til de børn og unge, der har en forælder med en psykisk sygdom. 

"Vi skal have den, der har den psykiske sygdom, til at tale om det, for vedkommende føler sig ofte bundet af det tabu. For man brudt det forstår børnene, at de også godt må tale om det. Vi skal simpelthen have sat de børn fri, i den proces lyder det fra Jan Sandberg fra Region Nordjylland.

Begge regioner har mange års erfaring med fx familiesamtaler. I Region Hovedstadens psykiatri er man i gang med at udbrede tilbuddet om børnekurser, så der er flere børn og familier, som kan få glæde af det. Men det handler ikke kun om, hvad de to regioner kan tilføre andre.  

"Region Hovedstadens Psykiatri er jo et stort psykiatrisk hospital og har derfor mange kompetencer. Det gælder både erfaringer med sygdom og behandling og hjælp til børn som pårørende. Men vi kan blive endnu bedre, så derfor vil vi også gerne være med i KOMBU. Det er vigtigt, at vi får systematiseret vores viden, og vigtigt, at vi også får noget ”med tilbage”, lyder det fra Katrine Frydendal fra Region Hovedstaden.

 

 

 

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883