17.MAJ.2019

Ny undersøgelse: Jobcentre gør sygemeldte mere syge

Sygemeldte, der er tilknyttet jobcenteret, oplever at det belaster deres livskvalitet. 67,9% svarer i en ny undersøgelse, at jobcenteret i høj grad eller i nogen grad belaster deres livskvalitet. Det fører til, at 23% har tanker om, at livet ikke er værd at leve. Det er Psykiatrifonden, som i samarbejde med SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed har spurgt 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene FOA, 3F og Dansk Magisterforening.

"Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning," siger Psykiatrifonden formand Torsten Bjørn Jacobsen. SIND-formand Knud Kristensen er enig, og de to organisationer kræver derfor et vidensløft og et væsentligt bedre samarbejde mellem jobcenter, psykiatri og borger, end det er tilfældet i dag.

SIND-formand Knud Kristensen kræver, udover et vidensløft på jobcentrene, et tættere samarbejde med psykiatrien: "Jobcentermedarbejderne skal have viden og værktøjer om dialog med mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Kender medarbejderne reaktionsmønstre og sygdomsforløb, så får de et meget bedre afsæt for et godt samarbejde med borgeren."

Det er især oplevelsen af uforudsigelighed, stress og pres ift. at arbejde mere, end man kan klare, og at man ikke føler sig i kontrol over sit eget liv og fremtid, der belaster de sygemeldte, svarer de adspurgte i undersøgelsen.

 

Undersøgelsen viser tydeligt, at systemet, der skal bringe folk tilbage i arbejde, snarere bliver en belastning

 

Hveranden sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, har desuden oplevet at vedkommendes helbred bliver tilsidesat i sagsbehandlingen og at jobcentret ser bort fra speciallægeerklæringer. Knap 50% af respondenterne svarer i høj grad eller i nogen grad til spørgsmålet: "Har jobcenteret set bort fra udtalelser fra din læge, psykolog eller psykiater?".

Jobcentrets aktiviteter forværrer sygemeldtes helbred

Jobcenteret sætter i højere grad gang i aktiviteter, der forværrer helbredet, end aktiviteter, der forbedrer helbredet, oplever de sygemeldte desuden.

Især møder eller opfølgningssamtaler på jobcenteret og virksomhedspraktik/arbejdsprøvning forværrer helbredet for ca. 1/3 af respondenterne. Desuden oplever 57% et pres fra jobcenteret for at arbejde mere, end de kan magte.

Sygemeldte oplever angst og søvnbesvær op til møder i jobcentret

70% af respondenterne oplever fysisk eller psykisk ubehag op til møder/telefoniske møder med jobcenteret. Søvnbesvær op til møder, angst eller forværring af angst, koncentrationsbesvær og følelse af stress og pres er alle markante.

De sygemeldte oplever, at deres livskvalitet forringes over tid. Jo længere tid, man er sygemeldt, jo mere belaster tilknytningen til jobcentret livskvaliteten.

Efterlyser faglige skøn og ligeværdig dialog

"Undersøgelsen viser meget klart, at man har skabt et system, der belaster mere, end det gavner. Et system, der paradoksalt nok kan trække sygemeldte længere væk fra arbejdsmarkedet," siger Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen.

Desuden mener Torsten Bjørn Jacobsen, at undersøgelsen viser, at regelkrav, der skal opfyldes, fylder for meget i jobcentrenes behandling af borgersager. 

"De faglige skøn og ikke mindst den ligeværdige dialog skal tilbage i jobcentrene. Og så skal man have ro til at blive rask uden at føle sig presset til noget, man ikke kan magte," mener han.

Vil skabe politisk grobund for forandringer 

Psykiatrifonden og SIND - Landsforening for psykisk sundhed vil nu bruge resultaterne til at arbejde politisk for, at der skal forandringer til, hvis sygemeldte borgere skal bringes tættere på arbejdsmarkedet og hvis tilknytningen til jobcentret skal føles som en hjælp og støtte og ikke som en forhindring.

"Usikkerheden om fremtiden fylder meget, hvis man bliver skubbet væk fra arbejdsmarkedet af sygdom. Den usikkerhed skal ikke forstærkes af bekymring for uforudsigelig sagsbehandlig og endeløse afklaringsforløb. Vi ønsker et system, hvor borgeren har flere retskrav og hvor færre beslutninger baseres på skøn," siger SIND-formand Knud Kristensen.

Læs hele undersøgelsen her. 

Læs en stærk kronik på baggrund af undersøgelsen af formand for de praktiserende lægers medicinske selskab Anders Beich.

Læs Jyllands-Postens artikel om undersøgelsen (låst mod betaling)

Tak fordi du læste artiklen, vi håber du kunne lide den!

Som sygdomsbekæmpende organisation er vi afhængige af private donationer. Med din støtte kan vi kæmpe for mere lighed i sundhed.

Vi har gjort det nemt for dig. Med et enkelt swipe kan du give en donation eller blive støttemedlem og støtte med et fast beløb.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883