Psykiatrifonden afdækker: Hvorfor påvirker beskæftigelsessystemet det mentale helbred?

Hvorfor påvirker afklaringsforløb i beskæftigelsessystemet det mentale helbred? Hvilke mekanismer har betydning for det? Og hvilke dele af målgruppen bliver påvirket af de belastende faktorer? Det vil cand.scient.soc. Anne Marie Kaae, Psykiatrifonden, nu gennemføre et studie af. Studiet er finansieret af en bevilling på 150.000 kr. fra SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed.

Modelfoto: Colourbox

Der vil blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse med svar fra minimum 1.000 respondenter. Respondenterne bliver hvervet gennem et samarbejde med flere store fagforbund.

Projektets mål er at sætte psykisk sundhed for denne gruppe på dagsordenen - både for politikere, fagpersoner og i den brede offentlighed.

Studiets resultater har potentiale til hjælpe med at forebygge både forekomst og forværring af psykisk sygdom for en stor gruppe mennesker.

For fagpersoner og beslutningstagere vil undersøgelsens resultater især være relevante i forhold til at kunne tilrettelægge beskæftigelsesindsatser, så de ikke skaber eller forværrer psykiske lidelser hos målgruppen.

Næsten 400.000 mennesker i Danmark var på sygedagpenge i 2016, og dertil kommer mennesker med sygdom på kontanthjælp, ressourceforløb og jobafklaringsforløb. Ambitionen er at sætte psykisk sundhed på dagsordenen, når statens og kommunernes beskæftigelsesindsatser skabes og revideres.

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi målrettet for at påvirke politikerne til at ligestille fysiske og psykiske sygdomme.

Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi det helst fortsætter. Men vi er en sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange omkostninger forbundet med det arbejde vi laver. Vi kan kun forsætte arbejdet med støtte fra vores støttemedlemmer.

Hvis du har glæde af Psykiatrifonden, håber vi meget, at du vil blive støttemedlem.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883