Regeringen og SF afdækker muligheder for at blive erklæret rask efter psykisk sygdom

Mennesker, der har haft en psykisk sygdom, skal kunne få en ny vurdering af deres mentale helbred. Det mener SF, der har fremsat et beslutningsforslag. Partiet mener, det er urimeligt, at en psykiatrisk diagnose kan få meget langvarige konsekvenser for et menneskes liv og muligheder. Psykiatrifonden kalder forslaget et skridt på vejen. Og nu vil regeringen afdække området.

Trine Torp, MF, SF. Fotograf Steen BrogaardMed en psykiatrisk diagnose kan man have sværere ved for eksempel at komme i job, tage et kørekort eller adoptere et barn. Derfor skal man have mulighed for at blive erklæret fri for symptomer, hvis man efter et vellykket behandlingsforløb har været det i en længere periode.
”Vi mener, det er urimeligt, at en diagnose kan få så langvarige konsekvenser,” siger psykiatriordfører Trine Torp, SF.

SF’s forslag kommer på baggrund af flere fagfolks bekymringer om den udprægede forskelsbehandling på en række områder. Speciallæge og psykiatrisk konsulent hos Psykiatrifonden, Per Vendsborg, siger:
”Vores pointe er sådan set, at man åbent skal kunne fortælle, at man har haft en psykisk sygdom og stadig have de samme rettigheder som alle andre. Det her er et skridt på vejen."

Pålægger regering at indføre ret til raskerklæring

Nu er den politiske proces omkring beslutningsforslaget kommet til, at Sundhedsministeriet har udarbejdet et notat, der afdækker forskellige bestemmelser om fx at få flycertifikat, kørekort, kunne adoptere et barn mv., hvor psykisk sygdom er nævnt blandt krav og betingelser. 

Samtidig har SF skrevet en betænkning til beslutningsforslaget, som præciserer meningen med det: ”Folketinget pålægger regeringen senest i folketingsåret 2019-20 at indføre en ret til, at borgere med en tidligere psykiatrisk diagnose på eget initiativ kan få foretaget en speciallægelig vurdering af sygdommens fortsatte tilstedeværelse og risiko for fremtidig forekomst. Retten indtræder i situationer, hvor den pågældende f.eks. møder helbredskrav fra offentlige eller private instanser.”

Saglig debat om regler 

SFs beslutningsforslag blev førstebehandlet 10. januar, og debatten i folketingssalen var en god, tværpolitisk debat om mulighederne for at afdække området, finde de eventuelle steder, hvor lovgivning eller regler er upræcise eller urimelige, og finde en måde at gøre det muligt for personer, der har haft en psykisk sygdom at få en ny vurdering af en speciallæge og få indført i sin journal, at man nu er symptomfri, hvis det er tilfældet. Bliver forslaget vedtaget, betyder det, at regeringen bliver pålagt at indføre den omtalte ret til ny lægefaglig vurdering.

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883