UNDERSØGELSE: HVORDAN PÅVIRKER CORONA-PANDEMIEN DIG FYSISK OG PSYKISK?

En ny, stor, international undersøgelse samler viden om, hvordan corona-pandemien påvirker det fysiske og psykiske helbred hos børn og voksne, hos mennesker med psykisk sygdom og hos sundhedspersonale. Nu er den danske del klar, og forskerne håber, at tusinder af danskere vil besvare et online spørgeskema.

”Hvor stor en del af tiden de seneste to uger har du været glad og i godt humør? Og hvordan var det før corona-udbruddet?”

”Har du følt dig nedtrykt eller haft en følelse af håbløshed i løbet af de seneste to uger? Og hvordan var det før corona-udbruddet?”

Det er nogle af de mange spørgsmål i den nye undersøgelse, som nu er online og klar til besvarelse. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet og Psykiatrifonden står for den danske del af undersøgelsen, og forskerne håber, at mange vil bruge de godt 30 minutter, det tager at besvare alle spørgsmålene.

 

Vigtig viden om særligt belastede

”Det er meget vigtigt at vide, i hvilket omfang befolkningen og særlige grupper som sundhedspersonale og mennesker, som har en psykisk sygdom, påvirkes og reagerer. Det kan fortælle os, hvilke indsatser der er brug for, og hvordan vi fremover kan forebygge lignende situationer,” siger professor Lau Casper Thygesen fra Statens Institut for Folkesundhed.Indhold

 ”Nogle mennesker er ekstra følsomme, fordi de i forvejen er belastede af psykisk sygdom. Det er værdifuldt, at vi i psykiatrien får mere viden om, hvordan vi bedst afhjælper de særligt store problemer, de kan få,” siger professor Merete Nordentoft fra Psykiatrisk Center København og tilføjer, at det også er væsentligt at få viden om reaktionerne hos kollegerne i sundhedsvæsenet, som er udsat for særlig belastning. 

 

 Vær med til at dele undersøgelse

COVID-19-viruspandemien har enorme personlige, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Både den fysiske og den psykiske sundhed bliver påvirket af den stress, det fører med sig.

 ”Vi håber, at mange mennesker herhjemme, både børn og voksne, vil hjælpe os ved dels selv at svare på spørgsmålene, dels ved at dele linket til spørgeskemaet, fx på sociale medier. Jo flere svar, vi får at arbejde med, jo mere præcise resultater får vi – og det giver os en viden, vi både kan bruge som mennesker, i sundhedsvæsenet og som samfund,” siger overlæge Per Vendsborg fra Psykiatrifonden.

 Hvis du vil være med til at belyse effekten og hvilke faktorer, der forværrer eller formindsker COVID-19-pandemiens indvirkning på den fysiske og psykiske sundhed, kan du klikke på linket og besvare spørgeskemaet.

https://www.coh-fit.com/?lang=da

 Der er et spørgeskema (COH-FIT-Voksen), til voksne (alder >18), og et andet spørgeskema (COH-FIT-Ung) til unge i alderen 14-17 år. Derudover er der et forkortet spørgeskema, der er tilpasset børn (COH-FIT-Barn), som kan besvares af børn i alderen 6-13 år. Deltagelse af børn/unge forudsætter, at der er givet samtykke fra forælder/værge.

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883