PSYKIATRIFONDENS BESTYRELSE

Psykiatrifondens bestyrelse arbejder ulønnet og består af minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. Overlæge, speciallæge i psykiatri Torsten Bjørn Jacobsen har siden 21. marts 2019 været Psykiatrifondens formand.

Sammensætningen af Psykiatrifondens bestyrelse skal afspejle Psykiatrifondens formål og samlede opgaver. Medlemmer af bestyrelsen bidrager med viden og erfaring inden for Psykiatrifondens formål, herunder lægevidenskab, psykologi, økonomi, jura, samfundsvidenskab, forretningsforståelse, ledelse og formidling. Læs mere om bestyrelsens opgaver i Psykiatrifondens vedtægter.

TORSTEN BJØRN JACOBSEN, formand

Torsten Bjørn Jacobsen (født 1965, mand) har været læge siden 1991 og er ph.d. på en afhandling om den prognostiske værdi af billeddannende undersøgelser ved lette hovedtraumer. Udover mange års klinisk erfaring har Torsten Bjørn Jacobsen erfaring fra organisatorisk arbejde indenfor specialet psykiatri. Han har været klinikchef på Psykiatrisk Center Hvidovre.

For indeværende er Torsten overlæge ved et almen psykiatrisk afsnit på Psykiatrisk Center København, afdeling Rigshospitalet. Torsten har deltaget i adskillige udvalg og arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen og har tillige været tilforordnet i samme styrelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri

Medlemmets Særlige kompetencer: Omfattende erfaring med psykiatriområdet i Danmark og udlandet.

ØVRIGE LEDELSES- OG TILLIDSHVERV
 • Præsident for UEMS Section of Psychiatry
 • Tidligere formand for foreningen af Yngre Psykiatere og tidligere formand for Dansk Psykiatrisk Selskab.
UAFHÆNGIG 

Torsten Bjørn Jacobsen anses for at være uafhængig.

Jørgen Søndergaard, forskningsleder

Næstformand, indtrådt 14. marts 2013. Genvalg har fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

Jørgen Søndergaard (født 1949, mand) er uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet i 1974. I perioden 1974-1985 var han adjunkt og lektor ved Økonomisk Institut, Aarhus Universitet.

Derefter var Jørgen Søndergaard sekretariatschef i Det Økonomiske Råd i perioden 1985-1995. Han var leder af sekretariatet for Socialkommissionen fra 1991-1993. Han var Administrerende direktør for SFI i perioden 1995-2013.

Næstformandens særlige kompetencer: Ledelseserfaring og bred indsigt i sociale og samfundsmæssige forhold  

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Formand for ATP
 • Formand for Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 
 • Bestyrelsesmedlem i All-ears Telemarketing SMBA
 • Bestyrelsesmedlem i ProScion A/S 
Uafhængig 

Jørgen Søndergaard anses for at være uafhængig.

Thomas Kirkegaard

Medlem, indtrådt 20. september 2018. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2022.

Kompetencer

Thomas Kirkegaard (født 1976, mand) blev uddannet læge i 2006 og speciallæge i psykiatri i 2013. Han har hovedsagelig haft ansættelse på Psykiatrisk Center København (Bispebjerg og Rigshospitalet) og i Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik. Han er aktuelt overlæge Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik og tiltræder i 2019 som overlæge ved Psykiatrisk Center København, afd. Rigshospitalet.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Psykiatrisk Selskab
Uafhængig

Thomas Kirkegaard anses for at være uafhængig.

Trine Lindhardt Roux, kulturkonsulent i Lejre Kommune

Medlem, indtrådt 21. marts 2019. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2023.

Kompetencer

Trine Lindhardt Roux (født 1976, kvinde) har en bachelorgrad i biblioteks- og informationsvidenskab. Trine har siden 2007 arbejdet som kulturkonsulent i Center for kultur og fritid i Lejre Kommune. I denne stilling har hun arbejdet med en bred vifte af opgaver, som bl.a. omfatter; kulturelle projekter for børn, udvikling af kulturpolitikker, strategisk udvikling af netværk, sagsbehandling af udviklingsprojekter, kommunikationsopgaver og meget mere. Ved siden af deltager hun som debattør og oplægsholder vedrørende emner inden for det psykiatriske område.

Tidligere har Trine været bestyrelsesmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), som repræsentant for Dansk Amatør Teater Samvirke (DATS) imellem 1993-1997. Desuden har hun været medlem af Midt- og Vestsjællands Børne- og ungekulturråd i perioden 2007-2011 og fra 2011-2013 som formand.

Medlemmets særlige kompetencer: Trine har indsigt i politiske processer og er psykiatribruger. 

Øvrige ledelses- og tillidshverv

Har ikke øvrige ledelses- eller tillidshverv.

Uafhængighed

Trine Lindhardt Roux anses for at være uafhængig.

Margrethe Wivel, forstander Settlementet

Medlem, indtrådt 1. oktober 2015. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2019.

Margrethe Wivel (født 1972, kvinde) er uddannet cand.mag. i religionshistorie og Executive Master of Business Administration.

Var i årene 2007-2013 direktør i Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro og har siden 2015 været forstander for Settlementet.

Har endvidere opnået ledelsesmæssig og politisk erfaring som medlem af Borgerrepræsentationen i 2005-2013, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med socialområdet og borgerrådgivning.
Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde

Medlemmets særlige kompetencer: Indsigt i socialt arbejde.  

Øvrige ledelses- og tillidshverv  
 • Udpeget til Københavns Kommunes ’Udsatteråd’ og udpeget til Københavns Kommunes ’Frivillighedsråd’.
Uafhængig

Margrethe Wivel anses for at være uafhængig. 

Jesper Højberg Christensen

Medlem, indtrådt 24. marts 2017. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2021.

Kompetencer

Peter Højland (født 1950, mand) er uddannet HA fra Handelshøjskolen i 1973. I 1974 blev han ansat i SAS, og i årene 1978-88 varetog han lederstillinger inden for økonomi og finans i SAS Service Partner A/S, indtil han i 1988 blev vice administrerende direktør.

I 1991-94 var han administrerende direktør i SAS Danmark. Derefter var Peter Højland administrerende direktør i Superfos i perioden 1994-99. I årene 2000-04 var han adm. direktør i Transmedica A/S og herefter, frem til 2007, i Transmedica Holding A/S. Peter Højland er adjungeret professor i ledelse på CBS.

Medlemmets særlige kompetencer: Alsidig ledelseserfaring.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 
 • Bestyrelsesformand for Copenhagen Capacity
 • Bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen­­­­­
 • Bestyrelsesformand for ejendomsselskabet Nørrebro 2019
 • Bestyrelsesformand for ejendomsselskabet Farumgade 2
 • Bestyrelsesformand for Soldaterlegatet
 • Næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen
 • Bestyrelsesmedlem i Windowmaster A/S
 • Bestyrelsesmedlem i Eye4talent ApS
 • Kasserer i Danmark-Amerika Fondet
 • Medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen
 • Medlem af repræsentantskabet i Det danske Kulturinstitut
 • Medlem af præsidiet i Mars & Merkur
Uafhængig

Jesper Højberg Christensen anses for at være uafhængig. 

Lone Lundsgaard, Centerchef

Medlem, indtrådt 1. december 2016. Genvalg har ikke fundet sted. Valgperioden udløber i 2020.

Kompetencer

Lone Lundsgaard (født 1961, kvinde) Psykiatridirektør i OK-Fonden.

OK-Fonden er den største private leverandør af socialpsykiatriske ydelser til landets kommuner. LL er uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Vejle Amt i 1985 og uddannet psyko- og familieterapeut 1995/2008.

Hun var ansat i børne- og socialpsykiatrien i Vejle Amt i perioden 1985-1990, hvor hun efter et års lederuddannelse ved Århus Universitet blev leder på plejehjemmet Enghaven i Gedved. Enghaven blev i starten af 90’erne til OK-Centeret Enghaven, et bo- og behandlingssted for psykisk sårbare. I 2011 blev hun tillige ansat som Centerchef for OK-Centeret Jelling Have og den socialøkonomiske virksomhed OK-huset Horsens, der skaber uddannelses- og arbejdspladser for psykisk sårbare, blandt andet via STU. I Juni 2018 blev LL psykiatridirektør i OK-Fonden

Medlemmets særlige kompetencer: Socialpsykiatri, effektmåling og -dokumentation af den socialpsykiatriske indsats, ledelse og organisationsudvikling af institutioner og socialøkonomisk virksomhed i psykiatrien samt PR og salg af ydelser til kommuner.

UAFHÆNGIG

Lone Lundsgaard anses for at være uafhængig. 

Peter Højland  

Peter Højland (66, mand) er uddannet HA fra Handelshøjskolen i 1973. I 1974 blev han ansat i SAS, og i årene 1978-88 varetog han lederstillinger inden for økonomi og finans i SAS Service Partner A/S, indtil han i 1988 blev vice administrerende direktør. I 1991-94 var han administrerende direktør i SAS Danmark. Derefter var Peter Højland administrerende direktør i Superfos i perioden 1994-99. I årene 2000-04 var han adm. direktør i Transmedica A/S og herefter, frem til 2007, i Transmedica Holding A/S.

Medlemmets særlige kompetencer: Alsidig ledelseserfaring.

Øvrige ledelses- og tillidshverv 

Bestyrelsesformand for Siemens Danmark, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen samt i ejendomsselskaberne Nørrebro 2019 og Farumgade 2. Bestyrelsesmedlem i Windowmarster A/S og Eye4talent ApS. Bestyrelsesformand for Soldaterlegatet og næstformand i bestyrelsen for Hjerteforeningen. Medlem af repræsentantskabet i Gigtforeningen og Det danske Kulturinstitut. Kasserer i Danmark-Amerika Fondet og medlem af præsidiet i Mars & Merkur.

Uafhængighed

Peter Højland anses for at være uafhængig.

Merete Nordentoft

Merete Nordentoft (63, kvinde), professor, overlæge og speciallæge i psykiatri.

Kompetencer

Professor, overlæge, dr.med. og Ph.D. Overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet. Uddannet læge i 1982, speciallæge i psykiatri. Ph.d. I 1994 blev Merete Nordentoft Master of Public Health fra the Nordic School of Public Health Göteborg og i 2007 dr.med. ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

Merete Nordentoft arbejder som overlæge på Psykiatrisk Center København, hvor hun også leder en forskningsenhed med over 50 forskere tilknyttet.

Merete Nordentoft var drivkraften i indførelsen af OPUS, medforfatter til den danske handleplan for selvmordsforebyggelse i 1997-98, og med til at åbne Center for Selvmordsforebyggelse. Er blandt de mest citerede forskere i psykiatrien.

Medlemmets særlige kompetencer: Omfattende indsigt i og erfaring med psykiatriområdet.

ØVRIGE LEDELSES- OG TILLIDSHVERV
 • Formand for det nationale indikatorprojekt for skizofreni
 • Leder af det psykiatriske forskeruddannelsesprogram
 • Past president for International Early Psychosis Association 
Uafhængig

Medlemmet anses for uafhængigt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883