Hvad er Psykisk Førstehjælp?

Et kursus i Psykisk Førstehjælp har til formål at øge befolkningens viden om psykiske sygdomme og kriser. Så vil man have mod til handle, når man står over for et menneske med psykisk sygdom.

Psykisk sygdom er et stigende problem 

WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme – både for den enkelte og for samfundet. En række udenlandske undersøgelser på, at 20% af befolkningen i løbet af et år vil have symptomer på psykisk sygdom, hvilket i Danmark svarer til 700.000-800.000 personer. ­

Selvom hver femte af os i løbet af et år vil blive ramt af psykiske problemer, så er den almindelige danskers viden om disse sygdomme fortsat begrænset.

Psykiatrifonden tilbyder tre typer af kurser i Psykisk Førstehjælp for at gøre danskerne bedre i stand til at håndtere mennesker, som er ramt af psykisk mistrivsel eller en krise. Initiativet har som overordnet formål at tilskynde til, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp så tidligt som muligt. 

Et evidensbaseret program 

Indsatsen tager udgangspunkt i et velafprøvet og veldokumenteret koncept. 

Programmet Psykisk Førstehjælp er baseret på erfaringer og undersøgelse fra Australien, hvor en gruppe af psykiatere, sygeplejersker, patienter, pårørende, redningsfolk og forskere udviklede programmet Mental Health First Aid i 2001. Det er siden udbredt til 22 lande. 

De videnskabelige undersøgelser fra Danmark peger på følgende effekter af kurset:

  • Psykisk Førstehjælp forbedrer deltagernes mulighed for at genkende psykiske problemer
  • Psykisk Førstehjælp reducerer deltagernes afstandstagen til mennesker med psykisk sygdom
  • Psykisk Førstehjælp giver deltagerne større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder
  • Psykisk Førstehjælp fremmer hjælpeindsatser, og mange deltagere har efterfølgende oplevet konkrete situationer, hvor kurset i Psykisk Førstehjælp hjalp dem til at handle bedre, end før de havde taget kurset