Psykiatrivejlederuddannelsen

Måske har du flere års erfaring med rådgivningsarbejde. Men føler du dig også sikker, når du møder psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i dit arbejde? Søg støtte til dele af din uddannelse gennem kompetencefondene.

Hvem er uddannelsen for?

Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en resurseperson for mennesker med psykisk sygdom. Du er for eksempel ansat i et jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse.

Dynamisk undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning.

​På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, du får i forløbet.

Partnerskab med Københavns Professionshøjskole 

Uddannelsen udbydes i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole (tidligere PH Metropol), der står for det indeholdte diplommodul, der indgår i Psykiatrivejlederuddannelsen. Københavns Professionshøjskole sørger for eksamination og screening* af kursister der ønsker at tage diplomeksamen.

Diplomuddannelsen kræver deltagerforudsætninger:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse på minimum niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse eller videregående voksenuddannelse (VVU).
 • Derudover mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemførelsen af adgangsgivende uddannelse.
 • Hvis du ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav til en diplomuddannelse, kan du søge om optagelse gennem en realkompetencevurdering.

Pris

Kr. 19.800,- (uddannelsen er fritaget for moms).

 

Tilmelding til Psykiatrivejlederuddannelsen - Aarhus

 

Tilmelding til Psykiatrivejlederuddannelsen - København

 

Mulighed for Tilskud 

Det er muligt at søge økonomisk tilskud til en del af uddannelsen via Den kommunale kompetencefondDen regionale kompetencefond eller Statens kompetencefond såfremt du falder inden for deres kriterier.

Kompetencefondene kan yde tilskud på op til 80% af det kompetencegivende modul på Psykiatrivejlederuddannelsen.

Tal med din TR eller leder om muligheden for tilskud hos kompetencefondene.

Screening

 • 5 moduler - Varighed og opbygning

  Modul 1(to dage)

   

  - Mødet med det psykisk sårbare

   

  - Det sårbare jeg og hvordan du møder det (dine styrker, dine skyggesider og dine udviklingspunkter som professionel).

   

   

  Du får: 

  - Redskaber til at håndtere det professionelle møde

  - Gode råd til effektiv og professionel opgaveløsning 

  - Værktøjer til at varetage din egen grænsesætning og mentalhygiejne

   

   

  Modul 2 (en dag) - De affektive lidelser.

   

  'Affektivbetyder 'følelse', og her gennemgås de forskellige udtryk for ubalancerede og unuancerede følelses udtryk: depression og bipolar lidelse.

   

   

  Du får:

  - Redskaber til at håndtere de affektive lidelser i en professionel ramme

  - Konkrete værktøjer til at håndtere voldsomme unuancerede følelsesudtryk (depression og bipolar lidelse)

   

   

  Modul 3 (en dag) - Angstsygdomme

   

  Angst er en overreaktion på mulige eller forestillede trusler (indre og ydre). 

   

  På modulet gennemgås: Generaliseret angst, panikangst, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), belastningsreaktioner og PTSD (Post traumatisk stresssyndrom)

   

   

  Du får: 

  - Redskaber til at håndtere angst sygdommene i en professionel ramme

  - Værktøjer til din praksis i mødet med angstsygdomme

   

   

  Modul 4 (en dag) - Psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

   

   

  Psykosespektret er udtryk for en anderledes virkeligheds- eller selvopfattelse, der kan være en storudfordringfor dig som rådgiver.

   

  På modulet gennemgås:

  Skizofreni, skizotypi og psykoser (hallucinationer og vrangforestillinger).

   

  En personlighedsforstyrrelse er at møde verden og andre mennesker på en rigid, fastlåst og unuanceret måde, der skaber store problemer særligt mødet med andre mennesker (relationer).

   

  På modulet gennemgås de forskellige typer forstyrrelser med fokus på, hvordan du bedst forbereder og rammesætter det professionellemøde.

   

   

  Du får:

  - Redskaber til at forstå dig selv og andre

  - Værktøjer til din praksis i mødet med psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

   

   

  Modul 5 (en dag) - Kognitive funktioner, kognitive forstyrrelser (ADHD) og remediering

   

  Kognition betyder de processer, der udgør vores tænkning. Evnen til at sikre sig mental energi og udvise er afgørende for vores evne til at huske, lære og kunne prioritere. Med andre ord afgørende for vores funktionsniveau.

   

   

  Du får: 

  - Redskaber ti lat understøtte/kompensere for kognitive udfordringer i din praksis, så du sikrer udvikling, læring og mestring

  - En gennemgang af de kognitive funktioner, kognitive forstyrrelser, ADHD og kognitiv remediering (strategier til genoptræning og kompensering)

 • Eksamen - personlig afsluttende prøve

  Afsluttendeeksamen med udarbejdelse af udbytte og fremadrettet udviklingsplan, der præsenteres som genstand for sparring og dialog i en personlig samtale med den ansvarlige underviser.

 • Mulighed for tilskud

  Det er muligt at søge økonomisk tilskud til en del af uddannelsen via Den kommunale kompetencefond, Den regionale kompetencefond eller Statens kompetencefond såfremt du falder inden for deres kriterier.

   

  Kompetencefondene kan yde tilskud på op til 80% af det kompetencegivende modul på Psykiatrivejlederuddannelsen.

 • *Screeningen

   *Screeningen foretages på baggrund af de deltagerforudsætninger, der af Københavns Professionshøjskole kræves for at kunne deltage på diplommodulet, herunder færdiggjort uddannelse på professionbachelor-niveau eller derover, samt minimum 2 års erhvervserfaring.

   

  Lever du ikke op til disse krav, kan du altid få foretaget en realkompetencevurdering og derigennem få tilladelse til at deltage.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883