Psykiatrivejlederuddannelsen

Psykiatrivejlederuddannelsen kan tages som diplommodulet "Mødet med den sindslidende"

Måske har du flere års erfaring med rådgivningsarbejde. Men føler du dig også sikker, når du møder psykisk sårbarhed og psykisk sygdom i dit arbejde? Eller kunne du have brug for at få opdateret den viden, du allerede har?

Søg støtte til dele af din uddannelse gennem kompetencefondene.

Hvem er uddannelsen for?

Dette er uddannelsen til dig, der vil blive bedre til at forstå og være en ressourceperson for mennesker med psykisk sygdom. Du er for eksempel ansat i et jobcenter, som studievejleder eller i socialpsykiatrien uden en psykiatrifaglig grunduddannelse.

Dynamisk undervisning

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, gruppearbejde, diskussioner, case-sparring, øvelser og træning.

​På uddannelsen lægger vi stor vægt på at inddrage kursisternes erfaringer og oplevelser, så det bliver nemmere for dig at forankre og bruge den viden, du får i forløbet.

Partnerskab med Københavns Professionshøjskole 

Uddannelsen udbydes i et partnerskab med Københavns Professionshøjskole (tidligere PH Metropol), der står for det indeholdte diplommodul, der indgår i Psykiatrivejlederuddannelsen. Københavns Professionshøjskole sørger for eksamination og screening* af kursister der ønsker at tage diplomeksamen.

Psykiatrivejlederuddannelsen er for alle, men som diplomuddannelse kræves følgende deltagerforudsætninger:

 • En relevant adgangsgivende uddannelse på minimum niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse eller videregående voksenuddannelse (VVU).
 • Derudover mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemførelsen af adgangsgivende uddannelse.
 • Hvis du ikke opfylder de uddannelsesmæssige adgangskrav til en diplomuddannelse, kan du søge om optagelse gennem en realkompetencevurdering.

Pris

Kr. 19.800,- (uddannelsen er fritaget for moms).

 

Tilmelding til Psykiatrivejlederuddannelsen - Aarhus

 

Tilmelding til Psykiatrivejlederuddannelsen - København

 

Mulighed for Tilskud 

Det er muligt at søge økonomisk tilskud til en del af uddannelsen via Den kommunale kompetencefondDen regionale kompetencefond eller Statens kompetencefond såfremt du falder inden for deres kriterier.

Kompetencefondene kan yde tilskud på op til 80% af det kompetencegivende modul på Psykiatrivejlederuddannelsen.

Tal med din TR eller leder om muligheden for tilskud hos kompetencefondene.

Screening

 • 5 moduler - Varighed og opbygning

  Modul 1 (to dage) - Om psykisk sygdom, sårbarhed, svære følelser og relationer

   

  Psykisk sygdom og psykisk sårbarhed er brede betegnelser, men hvad dækker de egentlig over? Og hvilken betydning har det for den enkeltes liv og for dit møde med den sindslidende? Dette og følgende punkter gennemgås på modul 1.

   

  - Hvad er psykisk sygdom og psykisk sårbarhed? Og hvordan tager du hånd om det i dit arbejde?

  - Diagnoser på godt og på ondt

  - Din rolle som professionel

  - Vigtige følelser og deres betydning for den psykisk sårbare

  - Den svære samtale

   

   

  Du får: 

  - Redskaber til at håndtere den svære samtale

  - Gode råd til det gode samarbejde

  - Værktøjer til at varetage din egen grænsesætning

   

   

  Modul 2 (en dag) - De affektive sindslidelser

   

  De affektive sindslidelser er tilstande kendetegne ved markante ændringer i stemningslejet. På modulet introduceres til depressionens mange udtryk samt til bipolar affektiv sindslidelse og de vanskeligheder, der kan følge med denne sygdom.

   

  Du får:

  - Redskaber til at imødegå de affektive lidelser i en professionel ramme

  - Konkrete værktøjer til at håndtere selvmordstanker og -planer

   

   

  Modul 3 (en dag) - Angst, OCD og PTSD

   

  Vi kender alle til angst, men angst kan blive til psykisk sygdom. Det sker, når angsten tager over og går ud over en persons trivsel og evne til at fungere i dagligdagen. 

   

  På modulet gennemgås: Generaliseret angst, panikangst, socialangst, fobier, OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), belastningsreaktioner og PTSD (Post traumatisk stresssyndrom).

   

   

  Du får: 

  - Redskaber til at håndtere angst i en professionel ramme

  - Konkrete råd til angsthåndtering og angsteksponering

   

   

  Modul 4 (en dag) - Psykosespektret og personlighedsforstyrrelser

   

  Psykosespektret er udtryk for en anderledes virkeligheds- eller selvopfattelse, der kan være en stor udfordring for dig som rådgiver.

   

  En personlighedsforstyrrelse er et udtryk for, at en person i sit møde med verden og andre mennesker tænker, føler og handler på måder, der kan skabe problemer for personen.

   

  På modulet gennemgås:

  Skizofreni, skizotypi og psykoser (hallucinationer og vrangforestillinger).

   

  På modulet gennemgås forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, ligsom der introduceres til, hvad der er godt at have opmærksomhed på i samtalen med personen med en given personlighedsforstyrrelse.

   

   

  Du får:

  - Værktøjer til din praksis i mødet med et menneske, der har en lidelse inden for psykosespektret eller inden for spektret af personlighedsforstyrrelser

  - Mulighed for at skabe afstand til og bedre forstå svære samtaler

  - En øget forståelse for psykoser, og for hvad det vil sige "at være sindssyg"

   

   

  Modul 5 (en dag) - ADHD, stress og de kognitive funktioner

   

  ADHD betegnes ofte som en opmærksomhedsforstyrrelse, men er mere end det.

  Der tales meget om stress, men hvad er det egentlig? Og hvordan viser det sig?

   

  De kognitive funktioner er bærende for vores tænkning, vores hukommelse og generelt for vores evne til at fungere i hverdagen.

  På modulet får du viden om alt dette samt om hvilke støttebehov, det kan give anledning til i den enkeltes hverdag.

   

   

  Du får: 

  - En gennemgang af ADHD, stress, de kognitive funktioner samt konsekvenser af nedsættelse heraf

  - Redskaber til hvordan du bedst støtter og samarbejder med en person, der er ramt af henholdsvis ADHD, stress eller nedsættelse i de kognitive funktioner 

   

 • Eksamen - personlig afsluttende prøve

  Afsluttende eksamen med udarbejdelse af udbytte og fremadrettet udviklingsplan, der præsenteres som genstand for sparring og dialog i en personlig samtale med den ansvarlige underviser.

 • Mulighed for tilskud

  Det er muligt at søge økonomisk tilskud til en del af uddannelsen via Den kommunale kompetencefond, Den regionale kompetencefond eller Statens kompetencefond såfremt du falder inden for deres kriterier.

   

  Kompetencefondene kan yde tilskud på op til 80 % af det kompetencegivende modul på Psykiatrivejlederuddannelsen.

 • *Screeningen

  *Screeningen foretages på baggrund af de deltagerforudsætninger, der af Københavns Professionshøjskole kræves for at kunne deltage på diplommodulet, herunder færdiggjort uddannelse på professionbachelor-niveau eller derover, samt minimum 2 års erhvervserfaring.

   

  Lever du ikke op til disse krav, kan du få foretaget en realkompetencevurdering og derigennem få tilladelse til at deltage.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883