04.JUL.2019

Generaliseret angst

Når man har generaliseret angst, bekymrer man sig mere end normalt, og er i en mere eller mindre konstant tilstand af ængstelse og uro. Angsten forplanter sig i kroppen og man oplever anspændthed, hjertebanken, søvnproblemer eller andre fysiske symptomer.

Hvor mange har generaliseret angst?

Målt over et år, har 1-3% af befolkningen generaliseret angst, mens livstidsrisikoen for at få generaliseret angst er 3-5%. Forekomsten er højere blandt kvinder end mænd. Kun en tredjedel af de personer, der har generaliseret angst, henvender sig til lægen med symptomerne inden for det første år, og mange får aldrig stillet en diagnose (Sundhedsstyrelsen, 2007). 

Hvad er generaliseret angst?

Generaliseret angst er karakteriseret ved at være til stede stort set hele tiden som en grundlæggende følelse af uro eller ængstelse. Angsten siges at være ”fritflydende”, dvs. den angår ikke noget specifikt. Den manifesterer sig dog ofte i bekymringer, og tidligere kaldte man derfor generaliseret angst for bekymringsangst. Bekymringerne kan angå mange ting, fx dagligdags gøremål, arbejde, økonomi, helbred, mulige ulykker osv., og kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget i bevidstheden. Den grundlæggende angstfølelse kan give et stort behov for at have kontrol, og det kan derfor være svært at håndtere, når der opstår problemer eller uafklarede situationer. Generaliseret angst kan også gå ud over koncentrationsevnen og give udfordringer i skole og arbejdsliv. Ængstelsen og/eller bekymringerne kan således fylde så meget, at det medfører en nedsat evne til at fungere i dagligdagen.

De psykiske symptomer ledsages af nogle kropslige reaktioner, som fx anspændthed, muskelspændinger eller søvnbesvær. Mange patienter henvender sig derfor til lægen med de fysiske symptomer frem for den psykiske mistrivsel, og ofte opdager lægen ikke, at der er tale om en angsttilstand (Munk-Jorgensen et al., 2006). Personen med generaliseret angst vil i mange tilfælde ikke genkende de psykiske symptomer som angst, men derimod forstå dem som en del af sin personlighed. 

Hvilke symptomer er der på generaliseret angst? 

Generaliseret angst er kendetegnet ved en vedvarende og generel angst, som ikke er relateret til et bestemt sted eller en bestemt situation. Måden angsten kommer til udtryk varierer, men kan typisk være i form af vedvarende nervøsitet, rysten, muskelspændinger, sveden, hjertebanken, svimmelhed og uro i maven. Personen med generaliseret angst vil ofte udtrykke frygt for at komme til skade eller at andre kommer til skade (WHO, 2016). 

Angstbogen - symptomer, årsager og behandling

Når angsten rammer, kan den lamme følelser, tanker og handlinger. Årsagen til angsten er oftest ukendt. Man kan ikke helt præcist sætte en finger på, hvorfor man er angst; hvor angsten kommer fra. Men der er noget at gøre ved det.

Angst kan lamme følelser, tanker og handinger. Alle mennesker kender til angst, men ikke mindre end 350.000 danskere lider af sygelig angst i løbet af et år. 

Bogen er skrevet af en tværfaglig gruppe af eksperter. Og den henvender sig bredt til mennesker med angst, pårørende, fagfolk af enhver kategori og ikke mindst til alle, der gerne vil vide mere om de former for angst, vi alle kan møde hos os selv eller vores nærmeste. 

 

Køb bogen - al overskud går til arbejdet for et godt liv til flere

Hvilke sygdomme og tilstande kan optræde sammen med generaliseret angst?

Generaliseret angst optræder ofte sammen med andre angsttilstande som fx fobier eller panikangst, og med depression. Amerikanske studier indikerer, at 90% af dem, der har generaliseret angst, har mindst én anden psykisk lidelse i løbet af deres liv. Depression er den sygdom, der hyppigst forekommer sammen med generaliseret angst (Simon, 2009). 

Hvilke årsager og risikofaktorer ses der for generaliseret angst?

Nogle mennesker vil have en højere genetisk risiko end andre for at udvikle en generaliseret angst. Den genetiske disponering for generaliseret angst tyder desuden på, også at være en risikofaktor for depression (Kendler et al., 2007). 

Det miljø man befinder sig i, påvirker også risikoen for at udvikle generaliseret angst. Personer, der har været udsat for omsorgssvigt i barndommen, udvikler oftere generaliseret angst som voksne. Der ses også en øget risiko blandt børn, der vender deres problemer indad (Moffitt et al., 2007). 

Hvilken behandling findes der mod generaliseret angst?

Generaliseret angst behandles enten med antidepressiv medicin eller med kognitiv adfærdsterapi, eller med en kombination af både medicinsk og psykoterapeutisk behandling. Kognitiv adfærdsterapi har generelt en mere varig virkning end den medicinske behandling, men ofte vil der være nogle restsymptomer efter endt behandlingsforløb. Mange patienter slipper aldrig helt af med deres angst, og har kroniske symptomer med vekslende sværhedsgrad (Sundhedsstyrelsen, 2007). 

Børn og unge med generaliseret angst kan behandles effektivt med kognitiv terapi. Psykoterapeutisk behandling bør altid være førstevalg i behandlingen af generaliseret angst, pga. risiko for alvorlige bivirkninger ved behandling med antidepressiv medicin (Sundhedsstyrelsen 2016).

 • Referencer

  - Kendler, K. S., Gardner, C. O., Gatz, M., & Pedersen, N. L. (2007). The sources of co­morbidity between major depression and generalized anxiety disorder in a Swedish national twin sample The sources of co-morbidity between major depression and generalized anxiety disorder in a Swedish national twin sample. Psychological Medicine, 37(3); 453-462.

   

  - Moffitt, T. E., Caspi, A., Harrington, H., Milne, B. J., Melchior, M., Goldberg, D., & Poulton, R. (2007). Generalized anxiety disorder and depression: childhood risk factors in a birth cohort followed to age 32. Psychological Medicine, 37(3); 441-452.

   

  - Munk-Jorgensen, P., Allgulander, C., Dahl, A. A., Foldager, L., Holm, M., Rasmussen, I., … Wittchen, H.-U. (2006). Prevalence of Generalized Anxiety Disorder in General Practice in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Psychiatric Services, 57(12).

   

  - Simon, N. M. (2009). Generalized Anxiety Disorder and Psychiatric Comorbidities Such as Depression, Bipolar Disorder, and Substance Abuse. J Clin Psychiatry, 70.

   

  - Sundhedsstyrelsen. (2007). Referenceprogram for angstlidelser hos voksne.

   

  - Sundhedsstyrelsen (2016). National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge.

   

  - WHO (2016): International Classification of Diseases 10th edition version 2016 (ICD-10).

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883