Tegn på selvskadende adfærd

Det er vigtigt at reagere, hvis du har en mistanke om, at en person har en selvskadende adfærd, fordi det oftest er udtryk for mistrivsel, og fordi der ellers kan være en risiko for, at det står på i mange år. Desuden kan mistrivsel, der ikke tages hånd om, udvikle sig til sværere psykiske lidelser.

Det kan være svært at få øje på, at en person skader sig selv. Måske går personen altid i langærmede bluser, men personen kan også skade sig andre steder end på armene. Måske trives personen dårligt i skolen og isolerer sig fra andre. Måske har personen et overdrevent forbrug af alkohol eller stoffer, og måske passer personen generelt dårligt på sig selv, fx i trafikken.

Hvis du får mistanke om, at en person skader sig selv, er det vigtigt at spørge til personens trivsel og at have god tid til at snakke. Etabler en tillidsfuld alliance og prøv at få overblik over problemet.

Selvskadende adfærd vækker tit stærke følelser hos omgivelserne, men det er vigtigt at bevare roen, så personen kan få hjælp. Skæld fx ikke ud, for det forstærker kun følelsen af skam.

Vær også opmærksom på, at selvskadende adfærd kan ’smitte’. Tag det op med hver enkelt, hvis der fx er en hel gruppe af cuttere i en klasse.

Af Ditte Charles, chefpsykolog

At skære smerten bort - en bog om selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme en indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det.

Bogen giver svar på, hvorfor de gør det, hvordan de gør det, hvorfor det giver tilfredsstillelse, og hvorfor nogle bliver afhængige. Den giver indsigt i den vanskelige behandling og i de komplicerede psykologiske mekanismer bag selvskade.

 

Køb bogen her - al overskud for arbejdet til et godt liv til flere

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883