Når mor eller far har en livskrise

Som forælder kan du lige såvel som alle andre få en livskrise. For livskriser er en naturlig del af livet og noget, alle kæmper med fra tid til anden. Men det er vigtigt, at du ikke lader dine børn blive unødigt påvirket af din livskrise, for ellers kan de lide psykisk overlast.

Tre gode råd som kan hjælpe dig styrket igennem din livskrise

  • Accepter og håndter
  • Lære af dine livskriser
  • Gør nytte i samfundet

Læs mere her

Overgangen fra livet uden børn til livet med børn kan for mange par i sig selv resultere i en livskrise. Livet skal på mange punkter lægges om, når både privatliv, arbejdsliv og fritidsliv skal passes ind efter barnets præmisser. Tidligt op, tidligt i seng, faste spisetider, aflevering og afhentning i daginstitution.

Alvorlige konsekvenser for barnet 

Men uanset om din livskrise bliver udløst af omvæltningen ved at blive mor eller far, en fyreseddel eller noget andet, så er det vigtigt at huske på barnets tarv. Dit barn kan nemlig tage skade, hvis du ikke håndterer situationen rigtigt og giver barnet den rigtige omsorg. 

”Hvis barnet bliver udsat for omsorgs- svigt i længere tid, kan det føre til mistrivsel. Det kan både komme til udtryk som ængstelighed, utryghed og aggression hos barnet. Barnet kan blive angst, ensomt og måske endda depressivt, hvis det ikke kan give udtryk for egne behov og følelser i en tryg atmosfære med en lydhør og fortrolig voksen derhjemme,” forklarer børnepsykolog Charlotte Diamant.  

Problemet vil typisk opstå på baggrund af den stresstilstand, du kan komme i som følge af en livskrise. Når du er stresset, bliver din lunte over for dit barn kortere, og du kan have svært ved at sætte dig i barnets sted.   

Tal med dit barn, men klar problemerne selv 

Men hvordan håndterer man det så bedst muligt? Det gør man ved at tænke på sine børn som små intelligente væsener, mener psykolog med speciale i livskriser Jørn Laursen. For når mor eller far har en krise, kan børnene godt mærke det.  

De ved ikke, hvad det er for noget, men de kan mærke, at der foregår et eller andet. I værste fald kan det være, at barnet tror, at det er skyld i, at mor eller far har det dårligt.  

Det betyder ikke, at man skal dele alt med sine børn, men det er vigtigt at tale med barnet om det på en ordentlig måde og på en måde, barnet kan forstå:

”Det er en balance, hvor man selvfølgelig ikke skal begynde at tale om død og ødelæggelse med barnet. Men man kan tale med barnet om, at man er ked af det, fordi morfar er alvorlig syg og skal indlægges. Man kan fx sige: ’Jeg græder, fordi morfar er syg, og det bekymrer mig, og ikke på grund af dig.’ Men du må ikke gøre din livskrise til barnets problem – problemet skal du selv løse,” slår Jørn Laursen fast. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883