Børnegrupper over hele landet

Anslået 310.000 danske børn vokser op i en familie, hvor mor eller far har en psykisk sygdom. Mange fortier sygdommen og ikke mindst de konsekvenser, den har for børnenes følelser og trivsel. Børnene har mange bekymringer, og de tager ofte ansvaret for forældrenes sygdom. Vi har afdækket, hvilke tilbud der findes til børn, der vokser op med forældre med psykisk sygdom.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883