Det arbejder Psykiatrifonden for

Alle børn og unge, der har en mor eller far med psykisk sygdom, bør have mulighed for at møde andre i samme situation, mener Psykiatrifonden. Det kan være i grupper som Psykiatrifondens med kompetente, uddannede gruppeledere, eller det kan være andre typer af tilbud. Det væsentlige er, at børnene eller de unge bliver set og hørt og får støtte og hjælp til fx at forstå, at sygdommen ikke er deres skyld. Vi vil give dem et lovkrav på hjælp, og vi vil bryde med tavsheden, skylden og skam, der står i vejen.

Psykiatrifonden arbejder for at:

  1. Udbrede børnegrupper på landsplan i samarbejde med landets kommuner
  2. Øge indsatsen for tidlig opsporing af børnene. Fx i samarbejde med de praktiserende læger.
  3. Give børnene en lovsikret ret til at modtage et tilbud og hjælp og støtte

Ønsker lovgivning om børns krav på støtte

Psykiatrifonden er del af et større netværk af patientorganisationer og humanitære organisationer, der arbejder sammen politisk for at skabe bedre rammer og vilkår for børn som pårørende. Netværket tæller blandt andre Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår og Børnerådet.

Netværket arbejder for at sikre børnenes ret til hjælp og støtte ved lov, ligesom man har gjort i Norge, Sverige og Finland. Det er vigtigt for Psykiatrifonden at kombinere vores indsats for børnene med politisk arbejde, der kan være med til at sikre, at børnene ikke bliver svigtet. Derfor bør alle børn, der har en mor eller en far med psykisk sygdom, have ret til støtte.

Kompetencecenter – ja tak!

For kort tid siden offentliggjorde regeringen sit udspil til en ny psykiatrihandlingsplan, der lige nu bliver forhandlet mellem folketingets partier. 43 tiltag er nævnt i udspillet, og det ene er et forslag fra regeringen om at skabe et kompetencecenter for vinden om børn, der vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom. Lige nu holder Psykiatrifonden møder med en række af partiernes psykiatri- og børneordførere for at bidrage med vores viden og for at sikre, at børnene her bliver ved med at være en vigtig del af udspillet, så kompetencecenteret fortsat er en del af planen, når forhandlingerne er slut og den endelige plan er klar senere på efteråret. 

Det er den dumme sygdoms skyld, ikke barnets

Psykiatrifondens arbejder for at bryde med den tavshed, skyld og skam, som mange af de børn, som vokser op med en forælder med psykisk sygdom, føler. Det er den, der begrænser deres liv og den, der står i vejen for den åbne snak og for, at barnet lærer, at det ikke er hans eller hendes skyld – det er den dumme sygdoms skyld. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883