Til børn der har forældre med psykisk sygdom

Når der er børn i familier, hvor en eller flere forældre har psykisk sygdom, er det vigtigt også at være opmærksom på børnene. Som forældre kan du gøre noget. Det kan du også, hvis du er tæt på en familie med psykisk sygdom, fx som bedsteforældre eller en god ven af familien.

Mange børn oplever stor utryghed og bekymring, når mor eller far har en psykisk sygdom. Og det kan være svært for børnene at tale om deres oplevelser med andre voksne eller kammerater, fordi det opleves skamfuldt. Derfor er det vigtigt, at barnet får støtte og redskaber til at meste deres svære livsvilkår og forebygge, at de selv får psykiske problemer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883