Samtale- og børnegrupper

Børn, der vokser op med forældre med psykisk sygdom, har brug for viden og for at møde andre i samme situation. I Psykiatrifondens samtale- og børnegrupper møder børn ligesindede, de taler om det svære og har det sjovt sammen. Samtale- og børnegrupperne er for 7-14-årige.

SAMTALEGRUPPER GØR DET NEMMERE FOR BARNET

Når en forælder er ramt af psykisk sygdom, påvirker det hele familien og det kan spænde ben for det gode samvær. Erfaringer viser, at børn kan være opmærksomme på deres forældres trivsel på en måde, så de kommer til at tilsidesætte deres egne behov og følelser - også selvom de tilsyneladende virker upåvirkede af situationen. Det kan resultere i særlige udfordringer senere i livet. Når et barn deltager i en samtalegruppe er det både forebyggende og en hjælp for barnet her og nu.

Børn forsøger at forstå deres verden og særligt børn, som er pårørende til forældre med psykisk sygdom, skal have hjælp til dette. De har brug for alderssvarende viden om, hvad sygdommen gør ved den voksne. Det hjælper barnet til at forstå den voksne. Barnet bliver klogere på sin egen situation i familien, hvilket gør det lettere for barnet at handle i sit eget liv.

Børn og unge har stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-4 børn i hver skoleklasse, der er pårørende til en far eller mor med psykiske vanskeligheder – de fleste taler ikke med nogen om det. Derfor tilbyder Psykiatrifonden samtalegrupper for børn, som har en mor eller far med psykisk sygdom. Her får børnene redskaber til at håndtere deres livsvilkår og sætte fokus på de positive aspekter. Et af målene med gruppeforløbet er, at børnene møder ligesindede i gruppen og at de kan tale om deres situation. Det er også betydningsfuldt, at familien og barnet kan tale åbent om sygdommen hjemme og i deres netværk. 

Vi ved, at børnene får udbytte af at deltage i grupperne på mange måder

  • Reduktion af ensomhed
  • Mestring og handlemuligheder
  • Fællesskab og positivt samvær
  • Viden om sygdommen
  • Erfaring med at tale om det svære
  • Reduktion af evt. skyldfølelse

HVORDAN FOREGÅR DET?

To gruppeledere mødes med max. 8 børn, en gang om ugen, 10 gange i alt. Hvert møde indeholder faste punkter i form af sjove lege og kreative øvelser om et relevant emne. F.eks. 'hvordan lægger jeg mærke til, når min forælders psykiske sygdom fylder' og 'hvilke gode ting kan jeg g're for mig selv'. Hver gruppegang afsluttes med lidt godt at spise. Hvert gruppeforløb opstarters og afsluttes med en samtale med barn og forældre.

Samtalegrupperne har fokus på børnenes levede erfaringer og ikke på forældrene. Det er ikke terapi. Formålet er primært, at børnene kan møde ligesindede og udveksle erfaringer i trygge rammer. Vi er sammen i to timer og afslutter med lidt godt at spise.

ALLE KAN DELTAGE

Vi tilbyder gratis samtalegrupper for børn og unge mellem 7-14 år. Samtalegrupperne foregår hos Psykiatrifonden, København NV. Alle kan henvende sig – forældre, anden familie, sagsbehandlere, kontaktpersoner, barnet, psykiatrien m.m.

VIL DU VIDE MERE om deltagelse?

Gruppeleder Tina Mastrup på tm@psykiatrifonden.dk eller 2311 6940.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883