Er du ansat i psykiatrien eller kommunen?

Din måde at møde mennesker med skizofreni på under indlæggelsen eller hjemme har stor betydning. Du kan holde fast i håb og muligheder og dermed støtte den personlige recovery-proces.

Vidste du at...

1 ud af 5 med skizofreni kommer sig og lever symptomfrit, og at langt de fleste får det bedre med støtte og behandling?

Mennesker med skizofreni efterlyser selv, at læger, sygeplejersker osv. understøtter troen på, at de kan komme sig. Og at der er fokus på ressourcer og muligheder i stedet for diagnosen. Det viser en stor skizofreniundersøgelse fra Psykiatrifonden om støtte og barrierer.

Du kan understøtte håbet ved fx at introducere rollemodeller, som er kommet sig. Det kan være at henvise til videoer, blogs eller foredrag.

Den profesionelle hjælp

Som fagperson gør du dig sikkert allerede stor umage med at lytte og inddrage - og det har stor betydning. Som en tidligere patient formulerer det:

"Det var været så vigtigt, at de har lyttet og taget mine erfaringer og ord seriøst, selvom det måske ikke er det, som de plejer at gøre. Men på den måde blev vi fælles om min behandling, i stedet for at det er "deres" projekt, og de kun var eksperterne. Jeg må være eksperten i mit eget liv, men jeg har bare brug for støtte til at være det."

Få tilbage! Skizofreni og andre psykoser

Skizofreni er en af de sværeste psykiske sygdomme, der findes. Skizofreni påvirker evnen til at tænke, føle og vurdere virkeligheden.

Bogen beskriver skizofreni og andre psykoser i et lettilgængeligt sprog rundt om symptomer, årsager og behandling, hvad man selv kan gøre, de pårørendes rolle, recovery og samarbejdet mellem brugere, pårørende og behandlere. Bogen henvender sig til alle, der er berørt af eller interesseret i skizofreni og andre psykoser.

 

Køb bogen - al overskud går til arbejdet for et godt liv til flere!

Livet med skizofreni

Undersøgelsen "Livet med skizofreni" hvor 400 mennesker med skizofreni besvarede spørgsmål viser, at medicin er en hjælp for mange, men at mange også synes, der er for ensidig fokus på medicin i behandlingen, og at medicinen har for mange bivirkninger. Undersøgelsen fortæller også, hvordan de enkelte faggrupper opleves, og hvad der understøtter og modarbejder recovery-processen hos den enkelte.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883