Risiko for selvmord kan nedsættes med den rette behandling

Personer, der får hjælp i et psykosocialt tilbud efter selvskade, har markant lavere risiko for at begå selvmord.

Danske forskere har brugt patientregistre til at undersøge, hvordan det er gået mennesker, der er blevet indlagt på hospitalet efter at have gjort skade på sig selv.Næsten 600 begår selvmord hvert år - det er tre gange så mange som dør i trafikken

Forskerne så på personer, der i perioden 1992 til 2010 modtog psykosocial-terapi, som følge af selvskadende adfærd, og sammenlignede dem med personer, der ikke havde fået dette tilbud.

De to grupper blev matchet på bl.a. køn, alder, psykiatriske diagnoser og misbrug for at sikre, at de kunne sammenlignes.

I alt har psykosociale tilbud, hvor der både er fokus på psykiske såvel som sociale evner og kompetencer, forhindret over 150 dødsfald, herunder 30 selvmord, fra 1992 til 2010.

Terapi: Lavere risiko for død

I året efter selvskaden var risikoen for gentagelse 25 % lavere og risikoen for død hele 40 % lavere hos personer, der havde modtaget psykosociale tilbud. Ydermere var risikoen for død ved selvmord 20 år efter den første selvskade 25 % lavere hos personer, der fik tilbudt psykosocial terapi.

I alt har psykosociale tilbud forhindret over 150 dødsfald, herunder 30 selvmord, fra 1992 til 2010. Vigtigt med tilbud i hele landet Cirka 40 % af dem, der ikke modtog et psykosocialt tilbud, boede i områder, hvor disse tilbud ikke fandtes. Det er derfor vigtigt, at psykosociale tilbud findes i alle dele af landet, så det ikke er geografiske forskelle, der gør, om man kommer i et relevant behandlingstilbud.

undefined

Kilde: Arlangsen, a. et al.: Short-term and long-term effects of psychosocial therapy for people after deliberate self-harm: a register-based, nationwide multicentre study using propensity score matching. Lancet psychiatry. 2015; 2(1): 49-58. 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883