Medicin er hovedvejen - psykoterapi er bivejen

Medicin og psykoterapi. Det er de to spor i den offentlige behandling af psykisk sygdom. Men mens det ene spor er en hovedvej, er det andet en bivej. Og blandt andet derfor mener Per Vendsborg, psykiatrisk konsulent i Psykiatrifonden, at danskerne er underbehandlede.

Medicin er billigt og findes på apotekets hylder landet over. Psykoterapi er dyrt og der mangler uddannede udøvere. Blandt andet derfor er medicin hovedvejen, psykoterapien bivejen i behandlingen af danskernes angst, depression og andre sygdomme.

"Det er dyrt at sende folk i psykoterapi: Tænk på, hvad en psykologtime koster. Og der er desuden også et kapacitetsproblem – der er ikke nok, der er uddannede indenfor feltet. Hvis der blev bevilliget de tilstrækkelige økonomiske ressourcer, ville der nok også komme flere psykoterapeuter," siger Per Vendsborg, Psykiatrifonden.

Underbehandlede danskere

Danskerne er et underbehandlet folkefærd på grund af den manglende psykoterapi, mener Per Vendsborg.

"Antidepressiv medicin virker ved at løfte stemningslejet. Men det kan jo ikke som sådan fjerne depressionen, og ingen mener, at psykofarmaka i sig selv gør folk raske. Forskning tyder på, at kognitiv terapi har en mere langtidsholdbar effekt på både depression og angst, fordi den kan være med til at forebygge nye episoder. Så derfor kan man roligt kalde danskerne for underbehandlede," siger Per Vendsborg. 

Psykiatrifonden mener

At behandling med medicin kan i kortere eller længere perioder være nødvendigt, men kan aldrig stå alene. Udover medicinen skal anvendes oplysning om sygdommen (psykoedukation) og psykoterapi. For en række lidelser er psykoterapi den foretrukne behandling. Vi ved for lidt om hvorvidt der foregår overmedicinering f.eks. således at man får medicin for længe eller i for store doser. Ligeledes ved man ikke tilstrækkeligt om hvorvidt alle de der måtte have brug for medicin - får det i rette form og dosis.

Psykiatrifonden opfordrer til undersøgelser af brug af lægemidler der financieres af neutrale kilder uden om lægemiddelindustrien. Det skal ligeledes undersøges om der bliver tilbudt psykoterapi i tilstrækkeligt omfang og til rette tid. Den rette behandling til rette tid medvirker til at man kans fastholdes i arbejde eller uddannelse. Det er en mærkesag for Psykiatrifonden at fremme.

Terapien vigtig – men op til patienten

Terapien kan være med til at forhindre nye angstanfald, når patienten fx lærer at blive opmærksom på signaler på forværring og yde selvhjælp.

"Det må i sidste ende være patienten, som vælger medicin, psykoterapi eller begge dele. Nogle vil gerne have psykoterapi men en del foretrækker også at nøjes med den langt nemmere og billigere løsning: medicin," siger Per Vendsborg. 

Mange går ikke til lægen i tide

Nogle får ikke tilstrækkelig behandling, andre modtager slet ingen behandling.

Udenlandske undersøgelser viser fx, at cirka halvdelen af dem, der har en depression, aldrig modtager behandling for den.

"Mange går først meget sent til lægen. Det kan være, at man har været deprimeret eller har hørt stemmer i flere år, før man opsøger lægen, fordi man ikke tør eller vil erkende, at der er tale om en psykisk sygdom. Men det kan også være meget svært at erkende over for sig selv, når det stadig er så tabuiseret at have problemer med psyken," siger han.

"Måske går man så til den praktiserende læge og klager over, at man har ondt et sted, ikke at man er deprimeret. Og mange psykiske sygdomme har somatiske symptomer – som fx ondt i maven eller indre uro – og så kan det være svært for lægen at finde ud af, hvad der er hvad," siger Per Vendsborg.

Vær ærlig over for lægen

Det er vigtigt at være ærlig over sin læge og fortælle om alle symptomerne. For det gælder generelt for psykiske sygdomme, at jo før, man får behandling, des bedre ser forløbet ud til at blive. Om behandlingen så er ud af den ene eller anden vej. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883