Vejen til recovery

Inden for de sidste par år, er der sket paradigmeskifte indenfor psykiatrien. Nemlig recovery - hvilket vi ikke har et rigtig godt ord for på dansk. Oversat betyder det "at komme sig", hvilket er noget lidt andet end at blive rask. Mange mennesker i vores samfund slås med forskellige problemer og sygdomme. Pointen er, at man bliver i stand til at leve så fuldt et liv som muligt med sine livsvilkår. Det indebærer også, at man arbejder, deltager og yder i samfundet og indgår i meningsfulde sociale relationer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883