Mennesker tæt på selvskade har det også svært

Når ens barn, veninde eller ven, kæreste eller ægtefælle skader sig selv, bliver man i høj grad selv involveret i den selvskadendes univers og har det ofte af naturlige grunde svært med det.

Pårørende har det svært, for de er dels angste og bekymrede for, hvad der kan ske med den selvskadende, dels bliver de pårørendes afmagt, følelse af utilstrækkelighed og følelsen af at blive manipuleret også aktiveret. 

Skyld, skam og vrede

At være tæt på en, der skader sig selv, kan give den pårørende følelser af skyld, skam og vrede, og den svære situation kan komme til at ligne et had til den, der skader sig selv. Og det had, som egentlig ikke er et had mod personen, men et had rettet mod den svære situation, kan give forældre mere skam over at føle, som de gør. 

At skære smerten bort - en bog om selvskadende adfærd

Selvskadende adfærd er skjult, for de gør det ikke for at få opmærksomhed eller omsorg, men i et forsøg på at overkomme en indre psykiske smerte. Det er derfor nødvendigt, at forældre, lærere, praktiserende læger og andre, kender til problemet og ved, hvordan de skal forholde sig til det.

Bogen giver svar på, hvorfor de gør det, hvordan de gør det, hvorfor det giver tilfredsstillelse, og hvorfor nogle bliver afhængige. Den giver indsigt i den vanskelige behandling og i de komplicerede psykologiske mekanismer bag selvskade.

 

Køb bogen her - al overskud for arbejdet til et godt liv til flere

Venner ved det længe før forældre

Ofte ved veninder eller venner længe før forældrene, at et ungt menneske skader sig selv. Den selvskadende føler ofte selv skyld og skam og vil gøre næsten hvad som helst for at skjule skaden.

Se tegnene

Nogle af de klassiske, specifikke tegn på selvskade er, at den unge altid er dækket af tøj, selv når det er meget varmt. Han eller hun trækker sig fra sport eller aktiviteter, hvor man viser sin krop. Sår, blå mærker, rifter, brandmærker og andre læsioner kan være tegn på selvskade.

Selvmord eller ej?

Man taler om suicidal eller ikke-suicidal selvskade. Suicidal = med selvmord for øje. Hvis man tager en overdosis medicin eller springer ud fra stor højde, er det selvskade med suicidale hensigter. Det er det ikke, hvis man påfører sig selv en skade uden at ville tage sit eget liv.

Kilde: SELVSKADE – psykologi og behandling, Bo Møhl, Hans Reitzels Forlag 2015

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883