Nyt log-in

Kære <instruktør navn>
Her er dit nye log-in:

Brugernavn: <email>
Password: <password>

Log in her: <link log-in>

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på p1h@psykiatrifonden.dk.

Venlig hilsen
Psykisk førstehjælps-teamet

p1h@psykiatrifonden.dk