Formalia

Her kan du læse din samarbejdsaftale med Psykiatrifonden.

Som instruktør i Psykisk førstehjælp v. Psykiatrifonden er du forpligtet til:

 • At undervise i og anvende Psykiatrifondens Psykisk Førstehjælp-manual og tilhørende undervisningsmateriale. Materialet må ikke udleveres til andre og er kun til brug v. afholdelse af Psykisk førstehjælp-kurser.
 • At købe manual fra Psykiatrifonden til hver kursist på Psykisk Førstehjælp-kurset. Psykisk førstehjælp-manualen eller udvalgte sider fra manualen må ikke kopieres.

  At udføre kurset i det udarbejdede format og som beskrevet i instruktør-mappen.
 • Ikke at anvende Psykisk Førstehjælp-logoet eller materiale relateret til Psykisk Førstehjælp-kurset (øvelser, manual og powerpoints) i andre sammenhænge end ved Psykisk Førstehjælp-kurset.
 • At afholde mindst to kurser om året, gældende fra dagen for certificering, for at kunne beholde certificeringen, hvad enten der er tale om privat udbudte kurser eller kurser udbudt på arbejdspladsen.
 • At sikre at samtlige kursister udfylder Psykisk Førstehjælp-evalueringsskema efter endt kursus og at videresende disse i indtastet form til Psykiatrifonden som led i fondens kvalitetssikring. Et certifikat til førstehjælperen fremsendes efter, at Psykiatrifonden har modtaget evalueringsskemaet.
 • At acceptere at undervisningen kan overværes af Psykiatrifondens trænere eller projektleder efter aftale.
 • At stå listet som instruktør på Psykisk Førstehjælps hjemmeside.
 • At holde kontaktoplysninger opdaterede ved at informere Psykiatrifonden herom.
 • At betale et licensbeløb på, for tiden, 3000 kr. ex moms hvert år i marts måned gældende fra 2015. Licensen dækker Psykiatrifondens udgifter i forb. med markedsføring, it-support, administration af hjemmeside, fortløbende støtte, opdatering af materiale mv. I tilfælde af en stigning af licensbeløbet varsles dette skriftligt 3 måneder før ikrafttræden.
 • At deltage i et opfriskningskursus hvert 2. år i Psykiatrifonden.
 • At bruge titlen som ’Instruktør’ samt Psykisk førstehjælp-logo på en måde, der ikke skader organisationen eller programmet.
 • At varsle en opsigelse af samarbejdet med Psykiatrifonden senest fire uger inden ønsket ophør som instruktør.
 • At være indforstået med, at Psykiatrifonden kan opsige samarbejdet og afmelde instruktører med to måneders varsel, hvis det erfares at samarbejdsaftalen eller dele af denne ikke overholdes.
 • At være indforstået med, at Psykiatrifonden dog har ret til at opsige samarbejdet og afmelde instruktører, der ikke overholder væsentlige dele af denne samarbejdsaftale, med øjeblikkelig varsel.
 • At være indforstået med, at opsigelse af samarbejdet fra begge parters side skal ske skriftligt.
 • At licensbeløbet tilbagebetales forholdsmæssigt ved opsigelse af samarbejdet fra enten din eller Psykiatrifondens side.