Kompetence 13: Hvordan håndterer du konflikter?

Sådan kan du håndtere typiske konfliktsituationer alt efter dit barns alder.

Alle forældre ønsker, at deres børn har det godt – uanset hvilken alder barnet har. Forældre gør det, som de tænker, er bedst for deres barn. Samværet med vores børn skal gerne primært, og det meste af tiden, være en rar og positiv oplevelse.

 • NÅR DIT BARN ER 1 TIL 3 ÅR

  SITUATIONEN 

   

  Det er morgen, morgenbordet roder stadig, og I skal skynde jer ud ad døren. Dit barn protesterer over tempoet ved at stritte imod, græde og råbe nej.

   

  Råd

   

  Små børn har brug for god tid til at klare de mange skift og forandringer, en travl dag kan indeholde. Når dit barn protesterer, kan det være ,fordi barnet ikke er forberedt på, at nu skal der ske noget andet. Prøv fx at se på, om jeres morgenrutiner kan blive enklere, så der bliver mere tid til en rolig start på dagen. I situationen er det vores råd, at du koncentrerer dig om at hjælpe dit barn på vej, lader morgenbordet rode og kommer ud af døren.

   

   

   

  SITUATIONEN

   

  I er nået frem til daginstitutionen og skal sige farvel. Barnet råber, at du ikke må gå.

   

  Råd

   

  Adskillelse kan være svært for et lille barn, og det er naturligt, at barnet protesterer. Når du står i situationen, handler det både om at støtte barnet i, at det er ok at protestere, og samtidig at hjælpe barnet videre ved ikke at ”dyrke” barnets reaktion. Prøv fx at få en pædagog til at hjælpe barnet i gang med leg. Din egen tristhed og dårlige samvittighed vil kunne mærkes af dit barn, så beslut dig for, inden I tager hjemme fra, at det er helt o.k. at tage afsked, så din egen eventuelle usikkerhed ikke forplanter sig til barnet.

   

  I situationen kan du fx fortælle dit barn, at du kommer igen, når barnet har leget, spist og sovet, og du kan hjælpe barnet med at få kontakt med en pædagog, som det er trygt ved.

   

   

   

  SITUATIONEN

   

  Du tager barnet med i supermarkedet, efter du har hentet det i vuggestuen. Først vil barnet pludselig ikke sidde i indkøbsvognen. Så vil det ikke gå, men smider sig ned på gulvet.

   

  Råd

   

  Små børn og indkøb er ofte en svær kombination, især sidst på dagen. Find gerne en måde at inddrage barnet på. Det kan fx være at vælge mellem to typer frugt, I skal købe – og fortæl evt. barnet, at du godt kan forstå, det er træt efter en lang dag.

   

   

  SITUATIONEN

   

  Når du vil hjælpe barnet med noget, råber det nej, slår fx din hånd væk og vil have den anden forælder – og omvendt.

   

  Råd

   

  Små børn laver ikke magtkampe – de er bare i fuld gang med at øve sig i, hvordan relationer virker. Det kan hjælpe at være lidt ekstra fleksibel og ind imellem lade barnet bestemme, hvem der bader, putter eller lignende. Men samtidig skal du være opmærksom på, at det ikke er barnet, der skal sætte dagsordenen. 

   

   

  SITUATIONEN

   

  Som forældre er I meget uenige om, hvordan I skal reagere, når barnet får et raserianfald. Hvad gør I ved uenigheden?

   

  Råd

   

  Selvom det er vigtigt, at I har nogenlunde overensstemmende værdier for opdragelsen, så kan børn godt bære, at mor og far gør tingene forskelligt. Det vigtigste er: Snak sammen, og vær nysgerrige over for hinandens bevæggrunde for at gøre, som I gør. Så længe I begge har en god kontakt til barnet, er det helt o.k.  

  Læs mere om konflikter med dit barn
 • NÅR DIT BARN ER 3 TIL 6 ÅR

  SITUATIONEN

   

  Dit barn vil selv bestemme, hvad det skal have på hver morgen – og vil ikke acceptere, at du vælger tøjet.

   

  Råd

   

  Når barnet viser sin vilje og selv vil bestemme, handler det om, at barnet er i gang med at danne sin identitet og skabe sin selvstændighed. Støt gerne barnet i at træffe sine egne valg ved fx at give barnet nogle helt konkrete valgmuligheder mht. Påklædning. På den måde undgår I, at du må underkende barnets eget valg pga. vejret.

   

   

   

  SITUATIONEN

   

  Dit barn vil ikke spise den mad, der står på bordet.

   

  Råd

   

  Tag gerne barnet med i køkkenet, så det er med til at lave maden. Selv helt små børn kan skylle en gulerod, røre lidt i farsen eller lignende. Det kan være en genvej til at barnet vil smage maden. Du kan også lade barnet vælge mellem to enkle ting ved bordet (fx ærterne eller kødet), så måltidet bliver mere overskueligt for barnet.

  SITUATIONEN

   

  Dit barn er startet i ny institution eller i skole og er pludselig meget konfliktsøgende og besværligt derhjemme. 

   

  Råd

   

  De store skift som børnehave- eller skolestart kan gøre barnet usikkert og ængsteligt, og det kan reagere ved at blive ”besværligt”, tale babysprog eller få raserianfald. Vær opmærksom på, at det kan være et symptom på, at barnet har brug for støtte og opbakning, da det kan være utrygt og overvældende at skulle klare alt det nye. Snak med dit barn om alt det nye og slæk evt. lidt på krav og forventninger derhjemme, indtil barnet er trygt i de nye omgivelser

  SITUATIONEN

   

  Dit barn har leget alene i stuen, og da du kigger ind, ser du, at barnet har tegnet med tusser på væggene.

   

  Råd

   

  Mindre børns selvstændige idéer harmonerer ikke altid med familiens normer og regler – og det er ikke udtryk for ”frækhed”, men udtryk for at barnet undersøger verden. Så brug lejligheden til at forklare dine regler, og giv barnet et positivt alternativ. Sig fx at du ikke vil have, at barnet tegner på væggene, find papir frem og fortæl, at hvis det vil tegne, så er det på papir og ved bordet.

  SITUATIONEN

   

  I er som forældre uenige om sengetider og om, hvorvidt barnet må sove i dobbeltsengen. Den ene går ind for faste sengetider og ingen børn i dobbeltsengen om natten. Den anden synes, det er o.k. uden faste rammer. Hvordan takler I uenigheden?

   

  Råd

   

  Når I er uenige om vigtige principper, så pas på med ikke at blive for principfaste. Måske findes der et kompromis? Måske kan I undersøge, hvad der ligger bag hver af jeres synspunkter, så I får kigget på, hvorfor I egentlig mener, som I gør – og derfra få øje på nye løsninger.

  Læs mere om konflikter med dit barn
 • NÅR DIT BARN ER 6 TIL 12 ÅR

  SITUATIONEN

   

  Du spiller et spil med dit barn, men I er ikke enige om reglerne. Især vil dit barn lave om på reglerne, når det er ved at tabe.

   

  Råd

   

  Når børn udfordrer spilleregler, er det den sunde overlevelsesstrategi, der er i gang. Men barnet kan også så småt træne evnen til at skelne mellem leg og alvor. Så giv ikke efter, men straf heller ikke barnet for at prøve at skaffe sig fordele.

   

  Fortæl fx dit barn, at du godt ved, at det er svært at tabe. Tal om, at når der er regler, er det vigtigt at overholde dem, ellers duer spillet ikke.

  SITUATIONEN

   

  Dit barn argumenterer og argumenterer, hver gang du beder det om at gøre den mindste ting, og er ikke til at drive til at gøre det, du beder om.

   

  Råd

   

  Børn udvikler sig, når de bliver hørt og set og får relevant med- og modspil. Det kan kræve stor fleksibilitet som forældre. Men lige som det er godt at give barnet mulighed for at udtrykke sig, er det også vigtigt at sige stop, når barnet fx ”overargumenterer” for at undgå familiefællesskabets pligter. Det er vigtigt at være tydelig og at være den mur, barnet spiller bold op ad.

  SITUATIONEN

   

  Dit barn bliver ved med at påstå noget, der er faktuelt forkert, og vil ikke lytte til din version.

   

  Råd

   

  Det er nemt at ”dømme” barnet som påståeligt og stædigt. Men barnet er i gang med at forstå stadig større dele af sin verden og at tænke stadig mere abstrakt. Og så kan man ind imellem godt komme til at sidde fast i en påstand. Det kender vi voksne jo også. Prøv at vise interesse for barnets meninger og tanker, snarere end at korrigere og irettesætte. Vis samtidig barnet, at det nogle gange er vigtigt at kunne give slip på sin holdning. I situationen kan du fx foreslå, at I sammen googler, hvad der er det rigtige svar.

  SITUATIONEN

   

  Dit barn er blevet uvenner med sin bedste ven og er både vredt og ulykkeligt.

   

  Råd

   

  Det bedste, I kan gøre som forældre, er at undlade at tale om skyld. Trøst det ulykkelige barn, spørg ind til følelserne og ikke kun til, hvad der objektivt skete. Hjælp barnet med at se episoden fra flere vinkler. Lad barnet selv være en del af løsningen ved at spørge ind til, hvad det selv kan gøre, for at de bliver gode venner igen.

  Læs mere om konflikter med dit barn
 • NÅR DIT BARN ER 12 TIL 18 ÅR

  SITUATIONEN

   

  Du er i gang med at lave mad, og dit barn kommer pludselig og siger, at hun eller han spiser hos en veninde.

   

  Råd

   

  Store børn bliver selvfølgelig mere og mere selvstændige, og som forældre kan man godt føle sig i anden række. Det er fint at give barnet plads til samvær med vennerne, men hold samtidig fast i nærvær og kontakt med barnet. Barnet er et fuldgyldigt medlem af familiens fælleskab, inklusive pligter.

   

  I situationen, kan du fx sige, at han/hun gerne må gøre sig hurtig færdig med maden og så tage over til veninden, men fortæl i samme ombæring, at I næste gang skal aftale det i bedre tid, så du også ved, hvad jeg du regne med.

  SITUATIONEN

   

  Dit barn er glad og snakkende den ene dag og mut og lukket den næste.

   

  Råd

   

  Krop og psyke er i stor forandring fra de tidlige teenageår, og indtil den unge er voksen. Den forvirring over identiteten, som er en naturlig del af udviklingen, kan gøre den unge usikker og også fortvivlet. Det er helt naturligt, at dit barn er opfyldt af et utal af hurtigt skiftende følelser. Vis dit barn, at du forstår, hvad det gennemgår, og stil dig til rådighed ved at lytte. Hold gerne dine gode råd tilbage, med mindre barnet spørger direkte. Barnet har mere brug for din støtte og anerkendelse end for dine erfaringer.

   

  Du kan arbejde på, at benytte de lejligheder, der naturligt opstår, til at spørge ind til, hvordan dit barn har det. Støt barnet i, at det er normalt, at humøret svinger, når man er teenager.

  SITUATIONEN

   

  Dit barn er ikke til at slæbe med til familiearrangementer.  

   

  Råd

   

  I teenageårene handler det om at finde en god balance mellem at give dit barn plads til at frigøre sig og insistere på, at det deltager i familiens fællesskab. Vis forståelse for, at barnet måske er optaget af andre ting end familien, men stil også krav!

   

  Fortæl fx dit barn, at du godt forstår, at det kan være kedeligt at skulle til dette arrangement, men at det betyder meget for onkel eller bedstemor, at barnet er med.

  SITUATIONEN

   

  Som forældre er I uenige om, hvad tid barnet skal være hjemme, når det er sammen med venner og veninder om aftenen i weekenderne.

   

  Råd 

   

  Når I er uenige om nogle af de rammer, som er vigtige over for det store barn, kan det være en mulighed at undersøge, hvad andre forældre mener og gør. For børnene bliver vennerne stadigt vigtigere, så det kan gøre det nemmere at sætte gode rammer for fx hjemkomsttider, hvis forældrene til de børn, der er sammen, også har lavet aftaler. 

   

  I kunne fx talemed de andre forældre i klassen og høre, hvad den generelle holdning er. Det vil gøre det nemmere for jer at beslutte et rimeligt tidspunkt hjemme hos jer. 

  Læs mere om konflikter med dit barn

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883