Brug af sociale medier har betydning for den psykiske sundhed blandt de unge

Børn og unge bruger meget tid på de sociale medier, og det har stor betydning for deres psykiske helbred. Desværre mest negativ betydning, viser australsk forskning.

Brug af sociale medier har både positive og negative effekter for børn og unges psykiske helbred, viser en ny sammenfatning af forskningen på området, som en gruppe australske forskere har lavet. Blandt de positive effekter peger forskerne på, at det var nemmere for de unge at holde kontakten med venner, der boede langt væk, fx klassekammerater, der var flyttet til en anden landsdel, og sociale medier kan hjælp introverte unge med at få sociale kontakter.

Mulige negative sider

De undersøgelser, der påpegede negative virkninger, var dog i overtal i sammenfatningen. Forskning viser, at unge, der bruger meget tid på de sociale medier, oftere har depressive symptomer, sammenlignet med andre unge. Undersøgelserne afslører dog ikke, om det er de unge, der i forvejen har tendens til depression, der bruger al deres tid på de sociale medier, eller om det er selve brugen af sociale medier, som udløser depressionen.  Andre forskere har fundet frem til, at mængden af ”Likes” (eller manglen på samme) på Facebook og lignende sider har betydning for de unges selvværd og velbefindende. Undersøgelser blandt teenagepiger viste, at dem, der havde flest kontakter på de sociale medier, også var dem, der var mest bekymrede for deres udseende, hvilket forskerne tolker som en afspejling af lavt selvværd.

Betydning for fremtiden

Undersøgelsens forfattere peger på, at de ansvarlige voksne omkring børnene skal være opmærksomme på både de positive og negativer sider af at bruge sociale medier. Og at det er vigtigt at hjælpe de sårbare børn og unge (fx dem med et lavt selvværd) med at agere hensigtsmæssigt på de sociale medier.

Kilde: Richards D et al: ”Impact of social media on the health of children and young people”. Journal of Pediatrics and Child Health 2015: 51; 1152-1157.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883