04.JUL.2019

Frygt for at miste jobbet øger risiko for angst og depression

En undersøgelse blandt over 4.700 ansatte i franske virksomheder peger på, at pres og krav giver fare for dårlig psykisk sundhed.

I 2006 spurgte franske forskere en række tilfældigt udvalgte personer om deres arbejdsforhold og om de led af angst eller depression. Fire år senere blev de spurgt igen, og forskerne undersøgte, om det psykiske arbejdsmiljø i 2006 havde betydning for, om deltagerne havde udviklet depression eller angst.

De personer, der i 2006 var bange for at miste deres job, og som ikke følte, at de fik en retfærdig bedømmelse af deres arbejde, havde 50-70 % øget risiko for at lide af depression eller angst i 2010. Blandt personer, hvis arbejde var forbundet med høje følelsesmæssige krav eller som var meget psykisk pressede på arbejdspladsen, var risikoen for at have udviklet en angstlidelse op til 80 % forøget.

Analysen tog hensyn til andre faktorer, som kan have betydning for udviklingen af angst og depression.

Det er muligt at forebygge

Det burde være relativt nemt for virksomheder at forebygge, at medarbejderne udvikler angst og depression. Retfærdig behandling og tilrettelæggelse af arbejdet, så det ikke medfører langvarigt psykisk pres, kan ifølge undersøgelsen øge den psykiske sundhed på arbejdspladsen.

Kilde: Niedhammer I et al: Occupational factors and subsequent major depressive and generalized anxiety disorders in the prospective French national SIP study. BMC Public Health 2015; 15:200 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883