Hvilken form for psykoterapi er mest effektiv mod depression?

Hidtil har man ment, at alle former for psykoterapi er lige effektive, men ny hollandsk forskning sætter spørgsmålstegn ved dette dogme.

Der er foretaget over 100 studier, der sammenligner forskellige former for psykoterapi (fx kognitiv terapi og psykoanalytisk behandling) i behandlingen af depression. Samtidig er der bred enighed om, at psykoterapeutisk behandling er bedre end ingen behandling. Men hvilken form for psykoterapi, der giver de bedste resultater, er ikke så nemt at udlede. Studier konkluderer gerne, at alle former for terapi er lige effektivt. Nu viser ny forskning, at denne konklusion måske ikke holder.

Brug for større undersøgelser

En hollandsk forsker, som har gennemgået de o entliggjorte studier på området, konkluderer, at der er for få patienter med i de enkelte undersøgelser til at kunne sige noget sikkert om effektiviteten af de enkelte terapiformer. Fx burde der i undersøgelserne af kognitiv terapi indgå over 3.000 patienter, før man kan sige noget statistisk sikkert om effekten. Men det gennemsnitlige antal patienter i undersøgelserne var så lavt som 52. Ifølge forskeren er der derfor stor risiko for at overse, om én eller ere former for psykoterapi faktisk er andre overlegne. Derved risikerer man, at patienter med depression ikke får den optimale behandling.

Opfordringen er ikke at vælge terapi fra, men at der bør foretages undersøgelser, der er markant større end hidtil, så man kan tilbyde den mest effektive form for terapi. 

Kilde: Cuijpers, P.: ”Are all psychotherapies equally effective in the treatment of adult depression? The lack of statistical power of comparative outcome studies”. evidence Based Mental Health 2016. 

Ansvarlig for siderne Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883