Leger lige børn bedst?

For personer med psykisk sygdom tyder noget på, at det er tilfældet – i alt fald når det kommer til valg af partner.

En stor svensk registerundersøgelse har afdækket, om personer med forskellige fysiske og psykiatriske diagnoser oftere danner par eller får børn med personer med samme sygdom som dem selv. Forskerne fulgte personer som var blevet behandlet i hospitalsvæsenet for psykiatriske diagnoser som fx skizofreni, ADHD, autismespektrumforstyrrelser, bipolar sygdom og depression i perioden 1973-2009. 

Det blev undersøgt, om personerne var blevet gift eller om de havde fået børn i perioden, og i bekræftende fald med hvem. Tilsvarende oplysninger om ægte- og forældreskab blev undersøgt for personer uden en psykiatrisk diagnose og for personer med de fysiske sygdomme diabetes, leddegigt, sklerose og Crohns sygdom. 

Resultaterne var slående. Personer med psykiatriske diagnoser blev gift og fik børn markant sjældnere end personer uden en diagnose. Og når personer med en psykisk sygdom blev gift eller fik børn, var det 2-3 gange så ofte med en person, der også havde en diagnose, sammenlignet med personer fra baggrundsbefolkningen. Blandt personer med fysiske sygdomme så man ikke denne tendens til at blive gift eller få børn med personer, der også var syge.

Betydning for sygdomsforskningen

Forskningen i årsagerne til psykisk sygdom har vist, at genetik spiller en rolle for udviklingen af psykiske sygdomme. Hidtil er forskere gået ud fra, at sygdomsgener spredes og nedarves tilfældigt i befolkningen. Denne undersøgelse viser, at det måske ikke er tilfældet – det ser ud til, at personer med samme sygdom (og dermed samme genetiske risiko) oftere får børn sammen. Denne viden har betydning, når forskerne skal regne på genernes betydning for udvikling af sygdomme. 

Kilde: Nordsletten AE et al: ”Patterns of nonrandom mating within and across 11 major psychiatric disorders”. JAMA Psychiatry 2016; 73(4):354-361.

Ansvarlig for siden Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883