Mobning gør børn syge

Et forskningsstudie fra England viser, at mobning i barndommen har negative konsekvenser langt op i voksenalderen.

Forløbsundersøgelser, hvor man følger børn gennem flere år, har vist, at børn, der er blevet mobbet, har større risiko for psykosomatiske symptomer – dvs. sygdomstegn i undefinedkroppen, som ikke har en fysisk årsag, men er udløst af psyken, såsom hovedpine og mavepine. Mobbeofrene begyndte også oftere at ryge og udføre andre selvskadende handlinger. Desuden klarede de sig dårligere i skolen og havde mere fravær end deres kammerater, der ikke blev mobbet. 

Problemerne fortsætter i voksenlivet

Undersøgelsen viser også, at voksne, der er blevet mobbet som børn, oftere lider af angst og depression end deres jævnaldrende, der ikke er blevet mobbet. Voksne mobbeofre har generelt også et dårligere fysisk helbred end voksne, der ikke blev mobbet som børn.

Mobning i bl.a. skolen har altså store og langvarige konsekvenser for det barn, det går ud over. Derfor er det ekstra vigtigt, at skolerne har fokus på at forebygge mobning og øge elevernes trivsel i klassen. 

Kilde: Wolke, d. & Lereya, S.T.: Long-term effects of bullying. Arch dis Child. 2015; 100; 879-885. 

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883