04.JUL.2019

Personer med alvorlig psykisk sygdom dør oftere af infektioner

Risikoen for at dø af en infektionssygdom er markant forøget blandt personer med alvorlig psykisk sygdom. Særligt blandt mennesker med skizofreni eller bipolar lidelse var risikoen for at dø 52 % højere end blandt personer uden diagnose.

I registerundersøgelsen fulgte de danske forskere alle, der var indlagt på hospital med en infektion i perioden 1995-2011. Forskerne fandt, at blandt personer med infektioner i centralnervesystemet (fx meningitis) var dødeligheden 30 dage efter indlæggelse over dobbelt så høj hos personer med en alvorlig psykisk sygdom. Overdødeligheden var højest blandt dem, der ikke havde andre sygdomme, og blandt dem under 50 år.

Overdødelighed kan nedbringes

Undersøgelsen giver ikke svar på, hvorfor personer med psykisk sygdom oftere dør af infektioner end andre. Men forskerne mener, at én af årsagerne kan være, at personer med svær psykisk sygdom kommer senere i behandling for deres infektioner. Tidligere undersøgelser har vist, at personer med psykisk sygdom ikke altid modtager den optimale behandling i sundhedssystemet. Infektioner er relativt nemme og billige at behandle, og derfor burde overdødeligheden kunne nedbringes.

Kilde: Ribe, A.R. et al.: Thirty-Day Mortality After Infection Among Persons With Severe Mental Illness: A PopulationBased Cohort Study in Denmark. Am J Psychiatry 2015. 172(8); 776-783.

Ansvarlig for siden: Joan Bentzen, analytiker og ph.d., Psykiatrifonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883