04.JUL.2019

Praktiserende læger ved ikke nok om børn med forældre med psykisk sygdom

Mens de allerfleste læger mener, at det er relevant at være opmærksom på børn, hvis forældre har en depression, så mener 39 % af lægerne, at de ved for lidt om emnet.

Hvis mor eller far har en depression, risikerer det at påvirke børns liv negativt. Børn, der vokser op med en forælder, der har en depression, har større risiko for både fysisk og psykisk sygdom sammenlignet med andre børn. Heldigvis kan disse konsekvenser forebygges, bl.a. ved at tilbyde støtte til børn og forældre. Her har praktiserende læger en nøglerolle.

Læger vil gerne vide mere

En dansk undersøgelse viser, at lægerne er opmærksomme på, at børn af forældre med depression har særlige behov og problemer, som det er relevant at adressere. Flertallet af læger (65 %) tager emnet op med forældrene, men ca. 40 % sagde, at de manglede viden om, hvad forældrenes depression kan betyde for børnene, og samme andel svarede, at de var meget interesserede i at vide mere om emnet. De læger, der mente, de havde god viden om betydningen af forældrenes depression, spurgte 5-6 gange oftere til børnene.

Ved at oplyse og uddanne de praktiserende læger i, hvad det betyder at have en forælder med depression, kan man måske få flere læger til at spørge til børnenes velbefindende i disse familier; et første skridt på vejen til at hjælpe børn og forældre.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Kilde: Hansen, K. et al.: ”Danish general practitioners’ professional attention to children of parents with depression”. Dan Med J 2018; 65(7)A5492.

Tak fordi du læste artiklen — vi håber, du kunne lide den

Vi hopper lige til sagen: I Psykiatrifonden arbejder vi for at bekæmpe psykisk sygdom. Alle kan læse vores indhold, og sådan ser vi helst, at det fortsætter. Men vi er en privat sygdomsbekæmpende organisation, og der er mange udgifter forbundet med det arbejde vi laver.

Derfor håber vi meget, at du vil blive støttemedlem. Det kan du blive her!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883